Koncová zařízení a uživatelské prostředí

Virtuální, Desktop, VDI, Remote, Thin

Služby kolem koncových zařízení a uživatelského prostředí jsou jednou z nejfrekventovanšjších činností IT oddělení v podniku. Důležitou oblastí je i zálohování koncových zařízení.

Efektivitu správy mohou výrazně zvýšit řešení virtualizace aplikací či desktopů. Zkuste si představit situaci, kdy má každý zaměstnanec po přihlášení z libovolné pracovní stanice, tabletu či chytrého telefonu vždy k dispozici své pracovní prostředí, data i aplikace. Vše je možné centrálně řídit - uživatelská práva, bezpečnostní politiky, aplikace a operační systémy, které může mít uživatel k dispozici.

Správa životního cyklu koncových zařízní a serverů

Nasazujeme nástroje pro hromadné zjišťování stavů, konfigurací nebo seznamů sledovaných hodnot hardware a software na stanicích a serverech a mobilních klientských zařízeních. Cílem je snížení nákladů na správu TCO (Total Cost of Ownership).

Virtualizace desktopů (VDI)

Virtualizace desktopů řeší mnoho problémů souvisejících se správou a podporou koncových zařízení díky centralizovanému přístupu ke konsolidaci a řízení prostředků využívaných koncovými uživateli. Nasazení virtuálních desktopů zjednoduší procesy správy koncových zařízení, odstraňuje řadu bezpečnostních problémů, omezuje úniky dat a rizika spojená s ochranou osobních údajů a tím činí správu prostředí koncových zařízení levnější. Přenáší nároky na výpočetní výkon z koncového zařízení na stranu serverů, což jednak snižuje HW nároky na koncová zařízení a jednak přináší uživatelům rychlejší odezvu aplikací.

Mobilní zaměstnanci se mohou ke svým podnikovým aplikacím připojit bezpečně bez ohledu na místo a koncové zařízení. Svůj tablet nebo smartphone pouze připojí k internetu a přistupují k virtuálnímu desktopu stejně jako by používail fyzický desktop v korporátní síti.

Virtualizace aplikací

Virtualizace aplikací umožní doručit libovolnou aplikaci na jakékoli myslitelné zařízení připojené k síti, ať již k podnikové LAN/WAN nebo k veřejné síti Internet. Koncovým zařízením může být osobní počítač s libovolným operačním systémem, tablet nebo smartphone.

Virtuální aplikace, ačkoli ve skutečnosti funguje jinde než na koncovém zařízení, dokáže využívat běžné prostředky a nástroje - tiskárnu, přenosné disky, webové kamery atd. Současně není problémem používat multimedia prostřednictvím virtuálních aplikací.

Zálohování koncových zařízení

V této oblasti využíváme technologií Acronis a Druva. Acronis Backup Advanced for PC je nástroj pro zálohování a obnovu pracovních stanic s centralizovanou správou. Umožňuje obnovu záloh na odlišný hardware a deduplikaci. Nabízí možnost lokální i vzdálené obnovy havarovaných stanic a automatizovanou tvorbu záloh podle nastaveného plánu​. Druva inSync je moderní a výkonné řešení, které zabezpečí a chrání vaše data kdykoliv a kdekoli jste, ať už pracujete v kanceláři na PC, na cestách z notebooku nebo v terénu z tabletu či chytrého telefonu.