Reference

Microsoft Office 365 přináší velké výhody

Microsoft Office 365 přináší velké výhody Statutární město Brno

Díky navrženému řešení došlo ke sjednocení uživatelských přístupů napříč jednotlivými městskými částmi. To přineslo řadu výhod, mezi jinými např. snížení administrativní náročnosti nebo možnost sledování počtu a struktury přidělených licencí.

Případová studie

Spolehlivé a flexibilní doručování directmailingů díky MS Azure

Spolehlivé a flexibilní doručování directmailingů díky MS Azure Clever Monitor

S využitím cloudových služeb došlo k výraznému snížení reakční doby, zkrácení času na operativní deployment, snížení nákladů na administraci IT a DevOps.

Případová studie

Kancelář třetího tisíciletí díky AC CLOUDu a Office 365

Kancelář třetího tisíciletí díky AC CLOUDu a Office 365 Českomoravská distribuce s.r.o.

Díky hybridnímu cloud řešení došlo k zjednodušení pracovních postupů zaměstnanců zákazníka, kteří mají k dispozici jasnou metodiku práce s firemní elektronickou komunikací, uchováváním a zpracováním dokumentů. Toto řešení je možné snadno rozšiřovat na nově akvírované společnosti a nové zaměstnance. Zároveň disponuje vysokou mírou bezpečnosti, odolností proti lidské chybě, cílenému poškození nebo neoprávněnému užití.

Případová studie

IT infrastruktura a klíčové aplikace v cloudu

IT infrastruktura a klíčové aplikace v cloudu České aerolinie a.s.

Díky využití cloudových služeb došlo k výraznému snížení nákladů na administraci celého IT prostředí. To vše navíc s vysokou dostupností, rychlostí nasazení a administrací služeb v Office 365.

Případová studie

Provoz informačního systému MS Dynamics NAV a IT infrastruktury v cloudu

Provoz informačního systému MS Dynamics NAV a IT infrastruktury v cloudu PUMPA, a.s.

Pro zákazníka zajišťujeme provoz informačního systému, infrastruktury a koncových zařízení, čímž získal technologicky kvalitní, bezpečné a spolehlivé řešení, provozně a ekonomicky racionální, a to včetně adekvátních služeb. To vše v hybridním scénáři kombinujícím výhody cloudu a lokální infrastruktury.

Případová studie

AC CLOUD pro zajištění provozu IT

AC CLOUD pro zajištění provozu IT Sportovní centrum FAJNE

Řešení obsahuje Virtual server hosting, Profiemail a publikaci aplikace Member pro. Součástí řešení jsou služby zabezpečující nepřetržitý provoz, správu uživatelů, aktualizaci operačního systému, antivirovou ochranu a provoz aktivních prvků i jednotné kontaktní centrum pro uživatele atd. Řešení funguje velmi ekonomicky a efektivně.

Případová studie

Firemní IT pro 60 uživatelů za 4 dny

Firemní IT pro 60 uživatelů za 4 dny Asental Land, s.r.o.

Rychlé vybudování IT infrastruktury a minimalizace nákladů za obsluhu a správu IT. Požadavky zákazníka efektivně vyřešeny prostřednictvím AC CLOUD. Veškerá rizika spojena s provozem IT přenesena na dodavatele. Infrastruktura je vysoce dostupná s garancí kvalitních služeb, náklady jsou flexibilní a je možné je snižovat či navyšovat dle aktuálních potřeb. Data uložena v datovém centru v České republice. Asental Land využil pro zajištění provozu infrastruktury v cloudu profesionální provozní služby AutoContu.

Případová studie

Standardizace a sjednocení softwaru

Standardizace a sjednocení softwaru FAST ČR

Nasazením Microsoft Office 365 v hybridním scénáři zákazník získal potřebné povýšení verze firemní pošty i portálu a sjednotil licenční model používaného kancelářského software s právem používat nové verze v budoucnu – vše při minimálních nákladech na uživatele.

Případová studie

Moderní IT s Office 365

Moderní IT s Office 365 Wikov

Implementace Office 365 a Exchange 2013 v hybridním modelu přinesla uživatelům navýšení stávající kapacity emailových schránek a napojení na nový Office Pro Plus 2013. Byla nasazena technologie Lync Online pro sjednocení firemní komunikace a úsporu nákladů i nový moderní firemní portál na platformě SharePoint 2013.

Případová studie

Hybridní cloud na platformě Office 365

Hybridní cloud na platformě Office 365 CPI Property Group

Hybridní řešení Microsoft Office 365 a Exchange 2013 implementované specialisty AutoContu umožnilo dosáhnout vysoké dostupnosti e-mailové komunikační platformy. Zákazník přitom nemusel provést nákladnou jednorázovou investici do IT infrastruktury, to vše při splnění požadavků na možnost práce odkudkoliv a ve spolehlivě zabezpečené komunikaci.

Případová studie

Služba Profi Email

Služba Profi Email RPG Byty, s. r. o.

Poskytujeme službu Profi Email, včetně antivirové a antispamové ochrany kde vysoká flexibilita služby je zásadním přínosem pro zákazníka.

Využití Microsoft Online Services (Office 365) pro e-learning

Využití Microsoft Online Services (Office 365) pro e-learning Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská

Zákazník hledal nástroj pro zpřístupnění záznamů přednášek studentům, pro vzdálenou účast studentů na výuce, pro zajištění přednášek od profesorů ze zahraničních univerzit a další využití. Pro rychlé a cenově efektivní zpřístupnění potřebných nástrojů fakulta využila Microsoft Online Services (BPOS-nyní Office365)