Elektřina, plyn, teplo, voda

Energie, elektřina, plyn a teplo patří mezi důležité oblasti každodenního života nás všech, na dodávce energií jsme v podstatě všichni závislí. Kvalita služeb je v této oblasti zásadní. Spolehlivost zákaznického servisu, správa a odečty měřidel, evidence korporátních i individuálních zákazníků, účetnictví, fakturace, řízení pohledávek, správa majetku a manažerské výstupy se dnes bez podpory špičkových informačních technologií neobjedou.

Samostatnou kapitolou jsou nástroje a procesy pro samoobslužný servis zákazníka a mobilní aplikace, které hrají zásadní roli při získávání a retenci zákazníků. Získání každé výhody se v cenově vysoce konkurenčním oboru počítá a zaměření na zákazníka, poskytování informací uživatelsky atraktivní formou a zajištění perfektní služby je jedinou možností, jak uspět.

Oborových referencí v dané oblasti máme hned několik.