Správa, podpora a provoz IT, servis

Servis, Support, Podpora, Dohled, Monitoring, SLA

IT oddělení potřebuje „palubní desku“ na níž vidí, zda vše správně funguje a zda uživatelé dostávají potřebné informace a služby. IT slouží k řízení organizace, ale i je samotné je nutné řídit. Vedení potřebuje vědět, kolik IT prostředků má, jak jsou vynaloženy, chce znát náklady na provoz. Uživatelé se musí umět efektivně dovolat pomoci a podpory. Proto nabízíme implementaci potřebných systémů.

Nastavit IT tak, aby fungovalo bez sebemenších potíží, není možné. Z provozního hlediska se však dá dosáhnout téměř totožného výsledku. Pomocí nabídky smluvních služeb podpory a provozu IT a zkušeným specialistům kvalifikovaně a rychle řešíme i velmi obtížné situace. Nabízíme záruční a pozáruční servis s výjimečným rozsahem a strukturou služeb.

Správa a monitoring serverů

Se správou serverů mají naši specialisté dlouholeté zkušenosti, díky certifikacím a realizovaným projektům zvládáme tyto služby v mnoha různorodých prostředích i mnoha nástroji (Microsoft, HP, Symantec, Zabbix, Paessler, atd.)
Více v produktovém listu Microsoft Endpoint Manager

Správa a monitoring sítí

Pro monitoring sítě používámě u zákazníků komplexní monitorovací a management nástroje i jedndušší systémy. Monitoring sítí nabízíme jako samostatný produkt, popřípadě jako hostovanou službu.

Hostovaný monitoring je forma dohledu síťového prostředí pomocí nástrojů poskytovaných výhradně formou služby, která je předpřipravena pro široké spektrum zákaznických sítí různých velikostí a typů. Služba zákazníka nenutí k pořizování vlastního nástroje se širokým spektrem různorodých licencí, přičemž už samotné nasazení takových systémů může být samo o sobě nákladnou záležitostí s často nejistým výsledkem v závislosti na složitosti zvoleného řešení.

Správa a monitoring koncových zařízení

Vzhledem k bouřlivému rozmachu využívání chytrých mobilních telefonů, tabletů a dalších mobilních zařízení vzrůstá potřeba umět tato zařízení využívat bezpečně a levně i pro profesionální práci. Nejlépe ještě v konceptu BYOD (Bring Your Own Device), protože většina uživatelů nechce mít speciální zařízení do práce a pro soukromé účely a neustále mezi nimi synchronizovat data.

Dvěma základními úkoly v této oblasti jsou zachování bezpečnosti a správa mobilních dat. Znamená to zajistit bezpečný přístup a využívání citlivých podnikových dat na zařízení, které je velmi snadno odcizitelné nebo se může jiným způsobem dostat do nepovolaných rukou. U správy mobilních zařízení jde o způsob jak zajišťovat instalace nových aplikací, bezpečnostních SW prvků a v případě ztráty vzdáleně znepřístupnit zařízení neoprávněným uživatelům.
Více v produktovém listu Microsoft Endpoint Manager

Správa a monitoring aplikací

Aplikace je vždy tou částí informační infrastruktury, kterou jako zákazník opravdu potřebujeme a se kterou přímo pracujeme. Podle toho, jak aplikace plní potřeby uživatelů, je hodnocen celý systém poskytování IT služeb. Jednou částí je pochopitelně funkcionalita aplikace tj. to, co pro uživatele aplikace dělá. Na druhou stranu je úplně stejně důležité jak rychle a spolehlivě aplikace funguje. I skvělá aplikace, která pravidelně "mrzne" a "otočení obrazovky" trvá desítky vteřin dokáže každého uživatele spolehlivě znechutit a jeho vyjádření do dotazníku spokojenosti rozhodně nebude příliš kladné. AUTOCONT využívá k monitoringu a správě aplikací nástroje, které dokáží trvale sledovat právě parametry výkonnosti a spolehlivosti aplikací. A současně dokáží lokalizovat slabá místa v aplikaci i celé IT infrastruktuře a tak pomoci k optimalizaci výkonu a zvýšení spolehlivosti služeb, které aplikace poskytují svým uživatelům.
Více v produktovém listu Microsoft Endpoint Manager

System Asset Management

V současné době SW firmy zesílily tlak na kontrolu legálního využívání SW. Oblast správy licencí včetně správného dokladování jejich legálnosti je poměrně komplikovaná disciplína , kterou řada zákazníků nezvládá i při dobré vůli o vyhovění všem požadavkům – tj. nevlastní ilegálně získaný software, ale doložit, že je vše pořízeno legálně a za každý nainstalovaný program řádně zaplatili není vůbec snadné.

Naši specialisté jsou schopni s využitím různých inventarizačních nástrojů provést v prvním kroku inventuru současného stavu a následně pomoci s nastavením takových procesů, aby zákazník měl v této oblasti trvalý pořádek. Častým efektem je, že zákazník zjistí přelicencování a následně ušetří budoucí náklady na nákup licencí, protože bude již vždy nakupovat přesně to, co nutně potřebuje optimálním způsobem – např. upgrade místo nové licence, výhodnější licenční model apod.
Více v produktovém listu Microsoft Endpoint Manager

Systémy Service Desk

V současnosti existuje velmi přesná představa jak efektivně a kvalitně poskytovat IT služby. Jedná se zejména o ITIL (Information Technology Infrastructure Library) a jiné procesní rámce a "best practices". Podstatou všech těchto teorií ale zůstává skutečnost, že musí existovat jednoznačný a jednoduchý komunikační kanál mezi poskytovatelem služby a zákazníkem (odběratelem služby). Řešením je tzv. Service desk, jediné kontaktní místo pro všechny.

Zákazník má tak možnost sdělit, co chce nebo co ho trápí – nefunguje mu. Na zpracování všech požadavků nebo výpadků, případně změn, existují informační systémy, které jsou specializované právě pro řízení IT služeb – service deskové systémy. Naši specialisté implementují u zákazníků plně cloudová řešení založená na digitální platformě ServiceNOW nebo hybridní řešení založená na nástrojích Alvao.

Služby podpory a zajištění provozu IT

Pro širokou škálu našich smluvních zákazníků - malých, středních i velkých komerčních až po lokální i centrální státní správu poskytujeme služby vzdálené správy virtualizačních platforem, operačních systémů, poštovních systémů a dalšího systémového i aplikačního SW, monitoringu infrastruktury, profylaktických, rozvojových i konzultačních činností.

Detaily v nabídce služeb podpory a zajištění provozu IT .

Služby záručního a pozáručního servisu

K dodávkám hardwaru poskytujeme autorizovaný záruční a pozáruční servis s výjimečným rozsahem a strukturou služeb. Napříč celou ČR a SR jsme schopni pokrýt požadavky na servis mnoha značek v režimu opravy u zákazníka či v široké síti našich poboček.

Dle úrovně záruky či servisní smlouvy nabízíme služby s přijetím požadavku až v režimu 24x7 a zahájením či vyřešením opravy už do 4 hodin.

Detaily v nabídce servisních služeb.