Kybernetická bezpečnost

Reference

Spolehlivé zabezpečení proti kybernetickým hrozbám

Spolehlivé zabezpečení proti kybernetickým hrozbám Slovácké strojírny

Slovácké strojírny potřebovaly špičkové moderní zabezpečení na perimetru své sítě i všech koncových zařízení. Nové řešení poskytující potřebnou redundanci, je snadno spravovatelné a integrované v celém podniku.

Případová studie

Zvýšení kybernetické bezpečnosti

Zvýšení kybernetické bezpečnosti Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice významně a trvale posílila v oblasti informovanosti, evidenci a řízení bezpečnostních rizik. Získala zpracování a vizualizace bezpečnostních událostí v reálném čase, má vybudováno auditní uložiště logů s dlouhou retencí a splňuje požadavky legislativy na kybernetickou bezpečnost pro provozovatele základní služby.

Případová studie

Patch Management

Patch Management pro Krajský soud v Hradci Králové

Technicky jednoduché a cenově dostupné řešení se správou 750 koncových zařízení v šesti lokalitách, z jednoho místa a se splněním bezpečnostních cílů.

Případová studie

Bezpečnost informačních systémů nemocnice

Bezpečnost informačních systémů nemocnice Psychiatrická nemocnice v Opavě

Cílem rozsáhlého projektu, realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) bylo povýšení stávajícího IT prostředí na úroveň odpovídající aktuálním požadavkům legislativy, kybernetické bezpečnosti a zajišťujícího efektivitu zdravotnického personálu. Bylo nutno zvýšit odolnost informačních systémů proti kybernetickým hrozbám, sjednotit ověřování uživatelů a centralizovat jejich správu, dále zavést správu servisních požadavků včetně centrálního katalogu služeb a zabezpečit ukládání a řízení životního cyklu dokumentů.

Případová studie

Bezpečnostní dohled u výrobce originálních kuchyňských potřeb

Bezpečnostní dohled u výrobce originálních kuchyňských potřeb Tescoma s.r.o.

Služba pokročilého bezpečnostního dohledu významně zvyšuje obranu proti neustále rostoucímu kybernetickému nebezpečí, urychluje nápravu a přispívá k obnově důvěryhodnosti IT zdrojů společnosti.

Případová studie

Bezpečná a intuitivní správa firemní sítě i práv uživatelů z cloudu

Bezpečná a intuitivní správa firemní sítě i práv uživatelů z cloudu LetsGetChecked

Koncept umožňující kompletní vzdálenou správu sítě s technologií Cisco Meraki s jednotným administračním rozhraním a silným zabezpečením koncových zařízení za využití cloudových služeb.

Případová studie

Bezpečnostní dohled pro Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Bezpečnostní dohled pro Kofola ČeskoSlovensko a.s. Kofola

Společnost Kofola významně zvýšila svoji bezpečnost, aniž by musela investovat do implementace robustních softwarových systémů, hledat či vychovávat security specialisty a řešit jejich zastupitelnost.

Případová studie

Zajištění kybernetické bezpečnosti - SIEM

Zajištění kybernetické bezpečnosti - SIEM Státní ústav pro kontrolu léčiv

Významná zakázka v oblasti bezpečnostního managementu a monitoringu s použitím produktu IBM QRadar SIEM. Zakázka obsahovala analýzu a návrh architektury, instalaci, implementaci, školení a dokumentaci.

Případová studie

Phishing test

Phishing test Statutární město Opava

Provedení testu uživatelů zadavatele na „odolnost“ phishingového útoku, jednoho z nejčastěji používaného útoku současnosti. Zadavatel si ověřuje, nakolik představuje tento útok skutečnou hrozbu a nakolik jsou jeho systémy zranitelné phishingem.

Případová studie

Outsourcing bezpečnostního manažera a jeho audit dle ISO 27001

Outsourcing bezpečnostního manažera a jeho audit dle ISO 27001 BOOM TISK, spol. s r.o.

Zákazník u AutoCont outsourcuje roli bezpečnostního manažera, která je pro něj nezbytná k naplnění požadavků svých zákazníků. Součástí je provádění bezpečnostních testů, penetračních testů, bezpečnostního poradenství a auditů dle normy ISO 27001.

Kybernetický zákon

Kybernetický zákon Statutární město Ostrava

Realizace bezpečnostního auditu a vytvoření rozdílové analýzy oproti plnění požadavků Zákona o kybernetické bezpečnosti. Cílem bylo identifikovat odchylky stavu bezpečnostních opatření od požadavků zákonných norem a návrh způsobu řešení odchylek.

Bezpečnostní školení

Bezpečnostní školení Statutární město Opava

Školení o bezpečnosti za účelem budování bezpečnostního povědomí zadavatele. Uživatelé byli seznámeni s aktuálními hrozbami a se základy bezpečné práce s informačním systémem.

Antivirová ochrana pro Ústav výpočetní techniky

Antivirová ochrana pro Ústav výpočetní techniky Masarykova univerzita

Předmětem zakázky byla dodávka antivirového bezpečnostního řešení ESET, AVG, F-Secure.

Antivirové řešení koncových stanic

Antivirové řešení koncových stanic Telefónica Czech Republic, a. s.

V rámci projektu zabezpečení koncových stanic jsme pro zákazníka realizovali nasazení nových antivirových produktů. Především jde o ochranu koncových stanic před nebezpečnými kódy a efektivní řízení a provozování těchto produktů v rámci celé společnosti.

Řízení identit – IdM

Řízení identit – IdM BlueLink International CZ, s.r.o.

Pro společnost jsme nasadili Identity Management na platformě Microsoft především k efektivnímu řízení identit pro přístup do provozovaných systémů zákazníka. Systém je využíván především v lokalitách Praha, Paříž, Sydney, Mauricius.

Antivirová ochrana koncových stanic a serverů

Antivirová ochrana koncových stanic a serverů Ministerstvo vnitra ČR

Pro MV ČR a jemu náležícím složkám jsme realizovali implementaci antivirového systému pro koncové stanice a servery. Účelem byla především ochrana těchto strojů před nebezpečnými kódy a efektivní řízení systému skrze organizaci.

Kontrola a řízení obsahu

Kontrola a řízení obsahu Škoda Auto a.s.

V rámci dlouhodobé spolupráce jsme realizovali nasazení technologií pro efektivní a účinnou kontrolu a řízení obsahu i přístupu k webovým aplikacím zaměstnanců společnosti. Primárním cílem projektu bylo zvýšení zabezpečení infrastruktury, zefektivnění využívání prostředků ICT poskytovaných společností zaměstnancům a omezení možnosti úniku citlivých dat.