IT Infrastruktura

Problematika IT infrastruktury je velmi obsáhlá. Začíná u kabelů položených v zemi a naftových generátorů zajišťujících napájení při výpadku. Pokračuje přes výstavbu ekonomicky efektivních datových center včetně možnosti využití technologií cloud computingu, návrhy výkonných datových úložišť, přístupových sítí, virtualizaci aplikací a desktopů, implementaci databázové infrastruktury až po adresářové služby, elektronickou poštu, zajištění bezpečnosti a monitoring a řízení IT. Končí záručním a pozáručním servisem a následnými službami pro podporu a zajištění provozu IT.

Ne každý zákazník potřebuje a využije vše. Záleží na velikosti organizace a na jejím zaměření. Důležité však je, že ať potřebuje v této oblasti cokoli, AUTOCONT to dovede zařídit.

Reference

Úspěchy, ocenění

Kontakty

Regionální centra:
s pokrytím celé ČR

Centrální obchodní podpora:
obchod@autocont.cz
+420 910 971 971