Outsourcing a cloud

Reference

Microsoft Office 365 přináší velké výhody

Microsoft Office 365 přináší velké výhody Statutární město Brno

Díky navrženému řešení došlo ke sjednocení uživatelských přístupů napříč jednotlivými městskými částmi. To přineslo řadu výhod, mezi jinými např. snížení administrativní náročnosti nebo možnost sledování počtu a struktury přidělených licencí.

Případová studie

AUTOCONT v roli IT manažera

AUTOCONT v roli IT manažera ve společnosti Hauk s.r.o.

Firma Hauk podepsala s AUTOCONTem servisní smlouvu v režimu Jsme Vaše IT, která pokrývá kompletní převzetí IT pod správu AUTOCONTu. Před podpisem smlouvy proběhla detailní analýza aktuálního stavu a byla vytvořena dokumentace IT infrastruktury. AUTOCONT v současné době supluje IT manažera společnosti.

Případová studie

Zajištění bezproblémového chodu IT

Zajištění bezproblémového chodu IT Eden Europe, s.r.o.

AutoCont převzal kompletní správu o IT a zabezpečuje ji pro zastoupení této výrobní firmy v České Republice a Polsku. Zákazník získal jednoznačné provozní náklady s garantovanou úrovní služeb, přenesení rizik na poskytovatele IT služeb a rychlé řešení požadavků na IT.

Případová studie

Provoz infrastruktury

Provoz infrastruktury Lázně Františkovy Lázně a.s.

Zákazníkovi zajištujeme komplexní starost o IT celé skupiny, vlastní má již jen 2 stále zaměstnance. Jedna z firem si navíc pořídila AC Privátní cloud pro možnost legálně sdílet centrální IT infrastrukturu skupiny a licence v ní i možnost dynamicky měnit počty uživatelů ve firmě a ve skupině.

Případová studie

Provoz infrastruktury

Provoz infrastruktury Reda a.s.

Provoz IT infrastruktury a její rozvoj je pro zákazníka zabezpečován plně interním manažerem z AUTOCONTu. IT oddělení činí dva vlastní zaměstnanci, kteří se soustředí na podporu informačního systému a provoz e-shopu.

Případová studie

Spolehlivé a flexibilní doručování directmailingů díky MS Azure

Spolehlivé a flexibilní doručování directmailingů díky MS Azure Clever Monitor

S využitím cloudových služeb došlo k výraznému snížení reakční doby, zkrácení času na operativní deployment, snížení nákladů na administraci IT a DevOps.

Případová studie

Kancelář třetího tisíciletí díky AC CLOUDu a Office 365

Kancelář třetího tisíciletí díky AC CLOUDu a Office 365 Českomoravská distribuce s.r.o.

Díky hybridnímu cloud řešení došlo k zjednodušení pracovních postupů zaměstnanců zákazníka, kteří mají k dispozici jasnou metodiku práce s firemní elektronickou komunikací, uchováváním a zpracováním dokumentů. Toto řešení je možné snadno rozšiřovat na nově akvírované společnosti a nové zaměstnance. Zároveň disponuje vysokou mírou bezpečnosti, odolností proti lidské chybě, cílenému poškození nebo neoprávněnému užití.

Případová studie

IT infrastruktura a klíčové aplikace v cloudu

IT infrastruktura a klíčové aplikace v cloudu České aerolinie a.s.

Díky využití cloudových služeb došlo k výraznému snížení nákladů na administraci celého IT prostředí. To vše navíc s vysokou dostupností, rychlostí nasazení a administrací služeb v Office 365.

Případová studie

Provoz informačního systému MS Dynamics NAV a IT infrastruktury v cloudu

Provoz informačního systému MS Dynamics NAV a IT infrastruktury v cloudu PUMPA, a.s.

Pro zákazníka zajišťujeme provoz informačního systému, infrastruktury a koncových zařízení, čímž získal technologicky kvalitní, bezpečné a spolehlivé řešení, provozně a ekonomicky racionální, a to včetně adekvátních služeb. To vše v hybridním scénáři kombinujícím výhody cloudu a lokální infrastruktury.

Případová studie

Komplexní outsourcing podnikové IT infrastruktury

Komplexní outsourcing podnikové IT infrastruktury Teknia Uhersky Brod, a.s.

Díky předání IT do správy AutoContu došlo ke zvýšení dostupnosti a zabezpečení klíčových podnikových aplikací. Zákazník má k dispozici širokou škálu specialistů AutoContu, kteří jeho IT rozvíjí a pružně reagují na požadavky, což Teknii umožňuje více se soustředit na vlastní podnikání.

Případová studie

AC CLOUD pro zajištění provozu IT

AC CLOUD pro zajištění provozu IT Sportovní centrum FAJNE

Řešení obsahuje Virtual server hosting, Profiemail a publikaci aplikace Member pro. Součástí řešení jsou služby zabezpečující nepřetržitý provoz, správu uživatelů, aktualizaci operačního systému, antivirovou ochranu a provoz aktivních prvků i jednotné kontaktní centrum pro uživatele atd. Řešení funguje velmi ekonomicky a efektivně.

Případová studie

Outsourcing koncových zařízení

Outsourcing koncových zařízení Linde Gas a.s.

Realizace centrální infrastruktury terminálových služeb pro 230 partnerských prodejních míst společnosti Linde Gas. Docíleno spolehlivého přístupu k obchodním aplikacím a snížení celkových nákladů na provoz, instalaci a aktualizaci softwaru. Díky terminálové farmě mají partnerské prodejny lepší možnost komunikace, koordinace a sdílení informací.

Případová studie

Firemní IT pro 60 uživatelů za 4 dny

Firemní IT pro 60 uživatelů za 4 dny Asental Land, s.r.o.

Rychlé vybudování IT infrastruktury a minimalizace nákladů za obsluhu a správu IT. Požadavky zákazníka efektivně vyřešeny prostřednictvím AC CLOUD. Veškerá rizika spojena s provozem IT přenesena na dodavatele. Infrastruktura je vysoce dostupná s garancí kvalitních služeb, náklady jsou flexibilní a je možné je snižovat či navyšovat dle aktuálních potřeb. Data uložena v datovém centru v České republice. Asental Land využil pro zajištění provozu infrastruktury v cloudu profesionální provozní služby AutoContu.

Případová studie

Outsourcing IT služeb

Outsourcing IT služeb AGC Europe IT G.I.E

Zajištění správy a podpory 400 serverů po celé Evropě. Služba je poskytována vzdáleným způsobem, a to na servery fyzicky umístěné v ČR i v zahraničí v režimu 24x7. Bylo dosaženo hlavních cílů - zachováni úrovně kvality, zvýšení flexibility, bezproblémový přechod k jinému poskytovateli a zvýšení provozních úspor.

Případová studie

Standardizace a sjednocení softwaru

Standardizace a sjednocení softwaru FAST ČR

Nasazením Microsoft Office 365 v hybridním scénáři zákazník získal potřebné povýšení verze firemní pošty i portálu a sjednotil licenční model používaného kancelářského software s právem používat nové verze v budoucnu – vše při minimálních nákladech na uživatele.

Případová studie

Moderní IT s Office 365

Moderní IT s Office 365 Wikov

Implementace Office 365 a Exchange 2013 v hybridním modelu přinesla uživatelům navýšení stávající kapacity emailových schránek a napojení na nový Office Pro Plus 2013. Byla nasazena technologie Lync Online pro sjednocení firemní komunikace a úsporu nákladů i nový moderní firemní portál na platformě SharePoint 2013.

Případová studie

Hybridní cloud na platformě Office 365

Hybridní cloud na platformě Office 365 CPI Property Group

Hybridní řešení Microsoft Office 365 a Exchange 2013 implementované specialisty AutoContu umožnilo dosáhnout vysoké dostupnosti e-mailové komunikační platformy. Zákazník přitom nemusel provést nákladnou jednorázovou investici do IT infrastruktury, to vše při splnění požadavků na možnost práce odkudkoliv a ve spolehlivě zabezpečené komunikaci.

Případová studie

Outsourcing výpočetní techniky pro obchodní partnery

Outsourcing výpočetní techniky pro obchodní partnery Linde GAS a.s.

Služba obsahuje pronájem a správu výpočetní techniky pro 230 prodejních míst obchodních partnerů a poskytování centrální infrastruktury pro přístup k firemní aplikaci. Součásti je vedení asset managementu, dodávka standardizované image na stanice, roll-out i stažení techniky zajištění spotřebního materiálu. Služba je pravidelně vyhodnocována na měsíční bázi.

Podpora a správa serverové platformy WINTEL

Podpora a správa serverové platformy WINTEL AHOLD Czech Republic, a.s.

Obsahem služby je zajištění provozu serverů platformy WINTEL včetně administrace uživatelů. Služba je poskytována vzdáleným způsobem i on-site pro řešení poruch hardwaru včetně podpory provozu datových center. Služba zahrnuje komplexní provozní starost o serverovou platformu, ale i podporu při veškerých změnových projektech. Procesně je služba nastavena dle doporučení rámce ITIL. Kvalita i objem služby je pravidelně vyhodnocována na měsíční bázi.

Regionální podpora koncových zařízení

Regionální podpora koncových zařízení GE Money Bank

Společnost AutoCont CZ a.s. outsourcuje GE Money Bank část provozu IS, konkrétně prostředí koncových uživatelů s pracovními stanicemi s operačními systémy společnosti Microsoft. Outsourcing zahrnuje servis různých typů koncových zařízení, on-site HW a SW servis na obchodních místech zákazníka, provádění profylaktické činnosti, zajištění roll-out projektů při aktualizaci zařízení, nebo změnách technologie. L2 podporu uživatelů v sídle zákazníka. Služba je poskytována na celém území ČR. Procesně je služba nastavena dle doporučení rámce ITIL. Kvalita i objem služby je pravidelně vyhodnocován na měsiční bázi.

Outsourcing provozu NT serverů

Outsourcing provozu NT serverů Telefónica Czech Republic, a.s.

Služba zahrnuje kompletní zajištění provozu části serverové platformy WINTEL. On-site servis, remote řešení požadavků, zajištění systémových služeb (běh a aktualizace antivirové ochrany, běh monitorovacích agentů, aktualizace OS), pravidelné obměny HW i SW, a to na celém území ČR.

Outsourcing koncových zařízení

Outsourcing koncových zařízení Telefónica Czech Republic, a.s.

Služba byla poskytována do února 2011. Zahrnovala kompletní péči o osobní počítače a periferie uživatelů - skladování a distribuci techniky, instalaci, konzultace, záruční a pozáruční opravy, profylaxe, zajištění předání vyřazené techniky k ekologické likvidaci, zajištění centrálních služeb pro koncová zařízení jako např. distribuce a inventarizace lokálního SW. Požadavky byly přijímány a zaznamenány v Service Deskovém systému zákazníka a následně předávány k řešení příslušným útvarům AutoCont CZ nebo třetím stranám. Pracoviště Service Desk pak zpracovávalo a monitorovalo jednotlivé požadavky a incidenty, zajišťovalo podklady pro vyhodnocování SLA a připravovalo podklady pro pravidelná jednání projektových orgánů.

Outsourcing koncových zařízení a LAN

Outsourcing koncových zařízení a LAN Hlavní město Praha

Služba obsahuje provozní zajištění veškerých klientských zařízení, části LAN a serverů. Služba je poskytována včetně Service Desku a zásahy se provádějí jak vzdáleně, tak on-site. Služba je nastavena s ohledem na nutnou součinnost s dalšími subjekty zajišťujícími provoz aplikací. Procesně je služba nastavena dle doporučení rámce ITIL. Kvalita i objem služby je pravidelně vyhodnocována na měsíční bázi.

Podpora prostředí NT

Podpora prostředí NT VZP a.s.

Zajištění částečného outsourcingu provozních činnosti v prostředí koncových zařízení a serverů s operačním systémem Microsoft. Veškerý příjem požadavky uživatelů prováděn elektronicky se záznamem v ServiDesk systému společnosti AutoCont CZ a.s. a následným předáním k řešení. Všechny servisní případy s nastaveným monitorováním s ohledem na plnění kvality služby. Nastaveno pravidelné vyhodnocování kvality na jednáních projektových orgánů. Pro organizaci procesů bylo použito doporučení rámce ITIL (IT Infrastructure Library).

Outsourcing provozu portálu BusinessInfo.cz

Outsourcing provozu portálu BusinessInfo.cz Česká agentura na podporu obchodu

Komplexní zajištění provozu portálu formou outsourcingu. V rámci služby s definovanými parametry kvality byly dodány: veškerý hardware a software, služby pro zajištění provozu portálu s definovanou dostupností, připojení k internetu, služby související s rozvojem portálu, služby editace a aktualizace obsahu.

Služba Profi Email

Služba Profi Email RPG Byty, s. r. o.

Poskytujeme službu Profi Email, včetně antivirové a antispamové ochrany kde vysoká flexibilita služby je zásadním přínosem pro zákazníka.

Využití Microsoft Online Services (Office 365) pro e-learning

Využití Microsoft Online Services (Office 365) pro e-learning Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská

Zákazník hledal nástroj pro zpřístupnění záznamů přednášek studentům, pro vzdálenou účast studentů na výuce, pro zajištění přednášek od profesorů ze zahraničních univerzit a další využití. Pro rychlé a cenově efektivní zpřístupnění potřebných nástrojů fakulta využila Microsoft Online Services (BPOS-nyní Office365)