Vývoj softwaru

Reference

Brána k elektronickým službám státu v MS AZURE

Brána k elektronickým službám státu v MS AZURE Ministerstvo vnitra České republiky

Řešení Portál občana poskytuje možnost centrálního přístupu k elektronickým službám státu, díky kterému v kombinaci s eObčankami dochází pro občany ke skutečnému startu digitální transformace veřejné správy.

Případová studie

Plánování a řízení výroby

Plánování a řízení výroby MOBIS Automotive Czech s.r.o.

Díky nové aplikaci pro monitorování nákladních automobilů dodavatelů společnost MOBIS efektivně plánuje výrobu a optimalizuje zásoby materiálu. Výhodou je možnost sledovat dodávky materiálu kdykoli v reálném čase v grafickém zobrazení na mapě.

Případová studie

Správa a řízení identit pro efektivně fungující úřad Městský úřad Mariánské Lázně

Správa a řízení identit pro efektivně fungující úřad Městský úřad Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně

Řešení AC Identita umožnilo lepší chod, vyšší transparentnost a bezpečnost jednotlivých agend úřadu. A navíc je možné předejít problémům souvisejícím s nedostatečným a netransparentním řízením účtů a možným zneužitím neopodstatněného oprávnění.

Případová studie

Evidence vadných a poškozených výrobků ve výrobě

Evidence vadných a poškozených výrobků ve výrobě Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Pro automobilku jsme vyvinuli řešení, které pomocí IT technologií přenáší proces schvalování a monitoringu poškozených dílů na PC obrazovky uživatelů všech zúčastněných oddělení. Díky implementaci OS&D aplikace je možné vadnou součástku kontrolovat z různých oddělení a aktualizovat informace o vadě, a to v uživatelsky přátelském grafickém prostředí. Zároveň došlo k zpřehlednění celého procesu a eliminaci chybovosti výrobků.

Případová studie

Online sledování kvality procesu výroby

Online sledování kvality procesu výroby Mobis Automotive Czech s.r.o.

Díky zavedení tohoto on-line řešení došlo ke snížení počtu vadných výrobků a tím i k vyšší efektivitě výroby. Zároveň se celý proces zpřehlednil a je tak možné mít větší kontrolu nad vadnými výrobky a porovnávat aktuální kvalitu výroby oproti předešlým časovým úsekům.

Případová studie

Implementace identity management systému

Implementace identity management systému JIHOČESKÝ KRAJ

Implementace identity management systému AC Identita pro správu interních identit krajského úřadu a externích identit zřizovaných organizací. Součástí implementace bylo napojení na klíčové systémy úřadu jako personální systém, spisová služba, firemní adresář, e-mail, integrační platforma či platforma pro komunikaci se základními registry.

Aplikace evidence stanovisek ombudsmana (ESO)

Aplikace evidence stanovisek ombudsmana (ESO) Kancelář veřejného ochránce práv

Aplikace slouží k evidenci stanovisek ombudsmana s možností vyhledávání dle různých vyhledávacích kritérií. Skládá se ze dvou modulů. Editačního, který slouží k vytváření nových a editaci stávajících dokumentů, a vyhledávacího (interní i externí). Výhodou řešení je jeho snadné opakované nasazení v institucích s potřebou publikování stanovisek.

Implementace SW pro linku KC59

Implementace SW pro linku KC59 VALEO COMPRESSOR EUROPE, s. r. o.

Linka KC59 sestává z výrobních pracovišť, která zajišťují jednotlivé výrobní procesy. Každou výrobní část linky včetně její stanice dodává jiný výrobce. Úkolem bylo propojení stanic linky prostřednictvím technologické komunikace a vyvinutí SW pro řízení výrobního procesu linky CSK.

Případová studie

Aplikace pro žádosti o kreditní karty a úvěry

Aplikace pro žádosti o kreditní karty a úvěry Citibank

V rámci zakázky byla vytvořena webová aplikace, přes kterou mohou klienti žádat o kreditní karty nebo o úvěr. Klient se v aplikaci obslouží sám nebo je obsloužen poradcem. Aplikace klade důraz na co největší využitelnost, proto podporuje všechny běžně dostupné prohlížeče a má i verzi pro mobilní zařízení.

Řešení pro schvalování a evidence nepřítomnosti

Řešení pro schvalování a evidence nepřítomnosti Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

AutoCont úspěšně realizoval elektronizaci schvalování nepřítomnosti zaměstnanců na pracovišti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Evidence zaručuje přesný přehled o pohybu zaměstnanců a formalizuje schvalovací proces žádostí.

Případová studie

Rozvoj eTestů

Rozvoj eTestů Ministerstvo dopravy

Projekt Elektronických testů pro autoškoly byl rozvíjen několika směry. Tento systém zvyšuje transparentnost výsledků testů a poskytuje účinný a flexibilní nástroj pro zjednodušení administrativy a kontrolní činnosti. Jedná se o šest navzájem propojených aplikací, které umožňují provádět testy žadatelů o řidičské oprávnění elektronicky.

STK (Centrální informační systém stanic technické kontroly)

STK (Centrální informační systém stanic technické kontroly) Ministerstvo dopravy

CIS STK (Centrální informační systém stanic technické kontroly) slouží k zajištění řádného výkonu části dopravně správních agend souvisejících s technickými kontrolami vozidel, prováděnými na stanicích technické kontroly, a se shromažďováním a vyhodnocováním dat popisujících průběh a výsledky těchto kontrol.

Rozvoj webového portálu

Rozvoj webového portálu JágrTeam

V rámci projektu byla provedena inovace stávajících webových stránek zákazníka. Došlo ke sjednocení designu, konsolidaci jednotlivých tematických oblastí. Významnou částí byl upgrade e-shopu zaměřeného na retailovou klientelu. Právě rozvoj interních funkcí a vzhledu byl stěžejní činností v projektu.

KOMETA - On-line klub

KOMETA - On-line klub KOMETA GROUP, a. s.

V rámci projektu byla provedena revize stávajícího nevyhovujícího webové rozhraní. Cílem projektu bylo zachovat a rozšířit funkci propojení se vstupenkovým systémem Colosseum. Dále pak rozšířit funkce zaměřené na fanoušky – renovaci systému registrace a evidence, dále pak aktivaci bonusových programů a správu jednotlivých reklamních kampaní.

SVI - Systémv včasné intervence

Statutární města - 35 měst v celé ČR

Pro města byla provedena implementace Systému včasné intervence (SVI), jehož cílem je zajištění propojení a komunikace institucí působících v oblasti prevence kriminality a sociálně-právní ochrany dětí a mládeže. Systém byl kompletně vyvinut naší společností. Součástí projektu byla migrace historických dat.

Google Search

Google Search Google

Jako Google Enterprise Partner for Search nabízíme především dodávku a implementaci zařízení Google Mini a Google Search Appliance (GSA), na které máme vyškoleny odborníky. Vyhledávání probíhá podobným způsobem jako na www.google.com, podobný je i výsledek hledání, jehož vzhled je možné libovolně modifikovat.
Našimi zákazníky v této oblasti jsou např. Nemocnice Na Homolce, Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice v Motole, Magistrát města Brna, Magistrát hl. m. Praha, Ústavní soud České republiky, Česká pošta, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade.