Kontaktujte nás

Pokud vás informace k této oblasti naší nabídky zaujaly, máte dotazy či zájem o upřesnění vzhledem k vaší konkrétní situaci, kontaktujte AC specialistu:

Karel Janeček, karel.janecek@autocont.cz, tel.: +420 737 865 521
AUTOCONT a.s., Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4

Porozumění podnikání zákazníka

Abychom vytvořili to nejlepší řešení umělé inteligence pro daného zákazníka, musíme nejprve pochopit, jak tento konkrétní zákazník funguje, tedy jaká jsou specifika jeho podnikání, procesů, zákazníků, výroby, logistiky apod. Specifické zaměření tohoto kroku závisí na požadovaném výsledku daného IAI projektu.

Získání a pochopení dat

Poté, co pochopíme podnikání zákazníka, hledáme zdroje dat a jakmile data shromáždíme, začneme s jejich analýzou. Poskytneme zákazníkovi zpětnou vazbu o kvalitě těchto dat a vytvoříme analýzu zaměřující se na anomálie, na závislosti jednotlivých procesů nebo na jiné požadované výstupy, na kterých jsme se se zákazníkem dohodli.

Modelování

Jakmile se dohodneme na zdrojích dat, struktuře a porozumění problému se zákazníkem, vytvoříme pro daného zákazníka první verzi modelu umělé inteligence (model strojového učení). Během tohoto kroku používáme k učení a testování modelu strojového učení data zákazníka i další externí data. Vytváříme rovněž přehledy a implementujeme řídící panely nebo jiná interpretační řešení, na kterých jsme se se zákazníkem dohodli.

Nasazení do provozu

Řešení umělé inteligence je zákazníkem testováno po dohodnuté časové období. Během tohoto období monitorujeme chování umělé inteligence a v případě potřeby zaneseme požadované změny. Na konci tohoto kroku se provede vyhodnocení a následně může zákazník začít využívat umělou inteligenci ve výrobě.

Podpora a datová služba

Monitorujeme a vyhodnocujeme chování umělé inteligence a produkovaná data. V pravidelných intervalech vydáváme nové verze umělé inteligence, které reflektují změny v procesech a prostředí či anomálie.