Prohlédněte si naše video případové studie

Jednotný informační systém řízení společnosti

Implementace Microsoft Dynamics, propojení účetnictví, výroby a logistiky, sjednocení klíčových procesů, plná kontrola nad daty.

Outsourcing provozu serverů v režimu 24x7

Sjednocení péče o stovky serverů ve 12 zemích světa, nepřetržitý režim podpory napříč časovými pásmy, spolehlivý provoz, transparentní náklady.

Služby pokročilého bezpečnostního dohledu

Vysoká míra zabezpečení před kybernetickými hrozbami bez investic do dalších lidských zdrojů, monitoring incidentů, včasná a cílená reakce.