Vylepšení vašich produktů

Generativní design umožňuje inženýrům vyzkoušet více konfigurací všech potenciálních konstrukčních proměnných pro daný produkt - tento proces by byl bez umělé inteligence neproveditelný, a to jak z ekonomických, tak z časových důvodů. Jste-li se svým prototypem spokojeni, můžete provést virtuální testování a předejít tak konstrukčním nedostatkům.

A tytéž algoritmy, které zaznamenaly problém u stroje, mohou být použity k analýze výkonnosti produktů výrobce poté, co se dostanou na trh. Výroba ve velkém měřítku vždy zahrnovala riziko následné identifikace výrobních poruch po zahájení výroby. Není dvakrát dobré skončit se skladištěm plným nedokonalého zboží nebo si vytvořit pověst výrobce, jehož produkty v reálném světě neobstojí.

IAI může i nadále upozorňovat na odchylky nebo abnormality ve výrobním procesu, aby mohli konstruktéři problém vyřešit dříve, než dojde k významným škodám.

A pokud je váš produkt vybaven digitálním prvkem nebo konektivitou, je samozřejmě možné odesílat zpětnou vazbu o výkonu ukazující, jak spotřebitelé produkt používají v reálných scénářích.