Kybernetická bezpečnost

Reference

Zajištění kybernetické bezpečnosti - SIEM

Zajištění kybernetické bezpečnosti - SIEM Státní ústav pro kontrolu léčiv

Významná zakázka v oblasti bezpečnostního managementu a monitoringu s použitím produktu IBM QRadar SIEM. Zakázka obsahovala analýzu a návrh architektury, instalaci, implementaci, školení a dokumentaci.

Případová studie

Phishing test

Phishing test Statutární město Opava

Provedení testu uživatelů zadavatele na „odolnost“ phishingového útoku, jednoho z nejčastěji používaného útoku současnosti. Zadavatel si ověřuje, nakolik představuje tento útok skutečnou hrozbu a nakolik jsou jeho systémy zranitelné phishingem.

Případová studie

Outsourcing bezpečnostního manažera a jeho audit dle ISO 27001

Outsourcing bezpečnostního manažera a jeho audit dle ISO 27001 BOOM TISK, spol. s r.o.

Zákazník u AutoCont outsourcuje roli bezpečnostního manažera, která je pro něj nezbytná k naplnění požadavků svých zákazníků. Součástí je provádění bezpečnostních testů, penetračních testů, bezpečnostního poradenství a auditů dle normy ISO 27001.

Kybernetický zákon

Kybernetický zákon Statutární město Ostrava

Realizace bezpečnostního auditu a vytvoření rozdílové analýzy oproti plnění požadavků Zákona o kybernetické bezpečnosti. Cílem bylo identifikovat odchylky stavu bezpečnostních opatření od požadavků zákonných norem a návrh způsobu řešení odchylek.

Bezpečnostní školení

Bezpečnostní školení Statutární město Opava

Školení o bezpečnosti za účelem budování bezpečnostního povědomí zadavatele. Uživatelé byli seznámeni s aktuálními hrozbami a se základy bezpečné práce s informačním systémem.

Antivirová ochrana pro Ústav výpočetní techniky

Antivirová ochrana pro Ústav výpočetní techniky Masarykova univerzita

Předmětem zakázky byla dodávka antivirového bezpečnostního řešení ESET, AVG, F-Secure.

Antivirové řešení koncových stanic

Antivirové řešení koncových stanic Telefónica Czech Republic, a. s.

V rámci projektu zabezpečení koncových stanic jsme pro zákazníka realizovali nasazení nových antivirových produktů. Především jde o ochranu koncových stanic před nebezpečnými kódy a efektivní řízení a provozování těchto produktů v rámci celé společnosti.

Řízení identit – IdM

Řízení identit – IdM BlueLink International CZ, s.r.o.

Pro společnost jsme nasadili Identity Management na platformě Microsoft především k efektivnímu řízení identit pro přístup do provozovaných systémů zákazníka. Systém je využíván především v lokalitách Praha, Paříž, Sydney, Mauricius.

Antivirová ochrana koncových stanic a serverů

Antivirová ochrana koncových stanic a serverů Ministerstvo vnitra ČR

Pro MV ČR a jemu náležícím složkám jsme realizovali implementaci antivirového systému pro koncové stanice a servery. Účelem byla především ochrana těchto strojů před nebezpečnými kódy a efektivní řízení systému skrze organizaci.

Kontrola a řízení obsahu

Kontrola a řízení obsahu Škoda Auto a.s.

V rámci dlouhodobé spolupráce jsme realizovali nasazení technologií pro efektivní a účinnou kontrolu a řízení obsahu i přístupu k webovým aplikacím zaměstnanců společnosti. Primárním cílem projektu bylo zvýšení zabezpečení infrastruktury, zefektivnění využívání prostředků ICT poskytovaných společností zaměstnancům a omezení možnosti úniku citlivých dat.