Dodavatel řešení pro EET sáhl s MS Dynamics NAV a AC CLOUDem na jistotu

Praha (leden 2017) – S MS Dynamics NAV je možné vést databáze zákazníků, evidence faktur, skladové hospodářství a všechny další agendy potřebné pro chod EET v moderní společnosti E.E.T. One. To vše navíc v cloudu, aby vše bylo možné kdykoliv libovolně měnit.

Zkratka EET neboli Elektronická evidence tržeb je pojem, který je posledních několik měsíců masivně probírán nejen v médiích. Jedním z dodavatelů komplexního řešení pro EET je také společnost E.E.T. One, která nenabízí pouze standardní elektronické pokladny, ale také mobilní řešení, poradenství, školení pomocí e-learningu a další návazné služby. A to vše potřebuje dobrý informační systém, jehož dodavatelem se stal AutoCont CZ a.s.

„Rozsah projektu byl na počátku velkou neznámou, protože zákon o EET byl tou dobou teprve ve schvalování. Proti tomu cíle byly jasné – připravit systém na tisíce zákazníků z řad živnostníků, středních i větších společností, které budou potřebovat zajistit komplexní podporu v oblasti EET, ať už po stránce hardwaru, softwaru, ale i obsluhy, zaškolení a souvisejících činností,“ uvádí k projektu Karel Sekot, technologický garant cloudových služeb společnosti AutoCont CZ a.s.

Bylo potřeba vybrat a implementovat informační systém, který dokáže vést všechny agendy, jako je databáze zákazníků, evidence faktur, skladové hospodářství a všechny další agendy potřebné pro chod moderní společnosti. Tím systémem se stal MS Dynamics NAV, který pokryl všechny požadavky zadavatele a který má dostatečnou flexibilitu pro rozšiřování funkcionalit do budoucna. Pro bezproblémový chod informačního systému byla zvolena služba AC CLOUD, která poskytuje dostatečné virtuální zdroje, které je možné libovolně měnit a přizpůsobovat růstu společnosti.

„Pro nás, jakožto mladou a dynamicky se rozvíjející společnost, nedávalo smysl budovat celé interní IT a rozkládat IT mezi více dodavatelů. MS Dynamics NAVje mozkem fungování našich agend a AutoCont pro nás zajišťuje jak kontinuální správu tohoto informačního systému na míru, tak provozuje i potřebnou IT infrastrukturu formou IaaS v AC CLOUD,“ dodává RNDr. Milan Kopecký, manažer IT společnosti E.E.T. One, a.s.

Další detaily lze nalézt v případové studii.