Akce a události

Víme co se děje v našich systémech?

Potřebuji SEM, SIEM nebo SOC? Jak se rozhodnout?

11. října 2018 / 9.00 - 15.00 / Nové Adalbertinum, Hradec Králové

Seminář navazuje na řadu předcházejících akcí zabývajících se problematikou informační bezpečnosti. Představíme tři základní přístupy ke zpracování strojově generovaných dat, posuzování a vyhodnocování bezpečnostních událostí. Vysvětlíme, v čem se jednotlivé přístupy liší, v čem se překrývají nebo doplňují. Vysvětlíme přínosy pro správce ICT i pro organizaci a zprostředkujeme některé postřehy z praxe.

Program

9.00 Úvod do problematiky
Používaná terminologie, povinnosti definované legislativou (J. Středa)

9.30 Centralizovaný management bezpečnostních událostí - SEM
Představení principů na produktu LogManager (M. Knapovský)
Praktické zkušenosti z implementací u našich zákazníků (O. Šinták)

10.45 Přestávka na kávu

11.15 Automatizovaná detekce a vyhodnocení bezpečnostních událostí - SIEM
Představení principů na produktu Q-Radar (L. Stránský)
Praktická ukázka řešení bezpečnostního incidentu (L. Vízner)

12.30 Oběd

13.30 Detekce a vyhodnocení bezpečnostních událostí od specialisty - SOC
Představení principů a praktického nasazení na produktu AC SOC (J. Chalota)

14.30 Závěr, diskuse
Kterou cestou se vydat? Doporučení vycházející z praxe. (J. Středa)

Pozvánka ve formátu pdf

Za společnost AUTOCONT a.s. vás srdečně zve

Josef Středa
ředitel regionálního obchodního centra

Pro více informací se prosím obracejte na Michaelu Obrtalovou
telefon: +420 731 629 877, email: michaela.obrtalova@autocont.cz