Distributor energií provoz IT řešit nemusí

Praha (září 2017) - Pro Českomoravskou distribuci s.r.o. bylo hlavním požadavkem na dodavatele IT řešení minimalizovat vlastnictví, maximalizovat bezpečnost, jednoduchost a snadnou, téměř neomezenou rozšiřitelnost, a to především z pohledu počtu uživatelů a úložné kapacity.

Českomoravská distribuce s.r.o. je licencovaným distributorem elektrické energie a zemního plynu. Jako pružná a inovativní organizace se zázemím investiční skupiny UNICAPITAL nabízí stávajícím i novým zákazníkům profesionální a rychlá řešení šitá na míru. Vzhledem k faktu, že má své zaměstnance ve více lokalitách, bylo jedním z hlavních faktorů při hledání vhodného IT řešení minimalizovat vlastnictví, maximalizovat bezpečnost, jednoduchost a snadnou, téměř neomezenou rozšiřitelnost, a to především z pohledu počtu uživatelů a úložné kapacity.

Jako nejvhodnější byla zvolena kombinace prostředí lokálního cloud datacentra AC Cloud (využívající platformy Microsoft Azure) a Microsoft Office 365 rozšířeného o document management systém v SharePoint Online, projektové vedení zakázek v Microsoft Project Online, kdy v obou případech byla vytvořená jednoduchá workflow kopírující procesy u zákazníka. Uživatelé používají jednotnou komunikační platformou Microsoft Outlook, Skype pro firmy, dokumentové úložiště postavené na Sharepoint Online a projektový web postavený na platformě Project.

„V praxi to znamená, že se se o většinu IT staráme vzdáleně my, díky dobrému konceptu námi zvoleného řešení, jej lze bez problému jednoduše rozšiřovat o další lokality či počet uživatelů dle aktuální potřeby, a to téměř bez limitů. Jediným limitem je propustnost datových linek směrem do a z internetu,“ uvádí Jaroslav Vaněček, projektový manažer ze společnosti AutoCont CZ a.s.

Se zvoleným řešením je spokojen také ředitel společnosti Českomoravské distribuce s.r.o., pan Tomáš Novák, který dodává: „V naší firmě došlo k zjednodušení pracovních postupů našich zaměstnanců, kteří mají k dispozici jasnou metodiku práce s firemní elektronickou komunikací, uchováváním a zpracováním dokumentů. Jsem rád, že je možné toto řešení snadno rozšiřovat na nově akvírované společnosti a nové zaměstnance. Vysoká míra bezpečnosti, odolnost proti lidské chybě, cílenému poškození, neoprávněnému užití jsou další atributy, které si na zvoleném řešení velmi cením. “

Projekt pro Českomoravskou distribuci s.r.o. byl oceněn v rámci Microsoft Awards 2017 v kategorii Výroba, prodej a distribuce komodit pro Českou republiku.