Společnost Pumpa řeší provoz svého IT jako službu

Ostrava (říjen 2016) – V dnešní době se více a více firem zaměřuje především na své podnikání a starost o provoz části či celého IT přenechává externím specializovaným firmám. Pro tuto cestu se rozhodla také společnost Pumpa a.s. Za IT partnera si vybrala společnost AutoCont CZ a.s., který nabízí provoz IT jako službu. To v tomto konkrétním případě znamená, že AutoCont u zákazníka zabezpečuje provoz IT infrastruktury, informačního systému a převzal i starost o koncová zařízení. Tím byly značně sníženy nároky na správu IT ze strany zákazníka.

Společnost Pumpa a.s. se již 25 let zabývá prodejem, montáží a servisem čerpadel. Vedení společnosti došlo v minulém roce k závěru, že se chtějí naplno věnovat vlastnímu podnikání a provoz informačního systému, infrastruktury a koncových zařízení tak přenechat IT partnerovi, který jim poskytne adekvátní ekonomické řešení a služby.

AutoCont navrhl hybridní scénář řešení IT infrastruktury a podnikových aplikací využívající kombinaci lokální infastruktury zákazníka, platformy Microsoft Azure provozované v datacentru AC CLOUD a aplikačního cloudového prostředí Microsoft Office 365. Vše bylo integrováno do bezešvého systému, který naplňuje potřeby i finanční očekávání zákazníka.

Společnost Pumpa se rovněž rozhodla pro implementaci podnikového informačního systému Microsoft Dynamics NAV, který provozuje v prostředí AC CLOUD a který pomáhá provázat obchodní, logistické a servisní procesy společnosti s důrazem na maximální efektivitu práce. V praxi to zahrnovalo například přechod na plně bezpapírový oběh dokumentů v SharePoint a jejich schvalování, použití mobilní aplikace Dynamics NAV pro zrychlení a snížení chybovosti skladových operací, automatizaci řízení průběhu servisních zakázek nebo automatizovanou fakturaci. Součástí řešení jsou i Business Intelligence nástroje pro podporu manažerského vyhodnocování dat a řízení společnosti.

„U zákazníka se nám podařilo účelně využít nové možnosti Microsoft Dynamics NAV, jako je plnohodnotná práce z mobilních zařízení, zejména pracovníci skladu a servisu využívají mobilní čtečky a tablety pro rychlejší a efektivnější práci. Informační systém je provozován ve spolehlivém prostředí českého datacentra AC CLOUD, další podniková infrastruktura běží u zákazníka či využívá cloud aplikací Microsoft, potřebné provozní věci a starost o koncová zařízení jsou kryty naší servisní smlouvou,“ uvádí Martin Stejskal, ředitel divize IT infrastruktura společnosti AutoCont CZ a.s.

Další detaily lze nalézt v případové studii. Projekt byl v letošním roce oceněn v rámci soutěže Microsoft Awards 2016.