AC Privátní Cloud s technologií Dell, Intel®

Proč

V současné době vedení většiny firem a organizací zvyšuje tlak na úspory provozu IT a požaduje vyšší efektivitu IT oddělení. Dnešní organizace jsou zároveň více závislé na fungování IT, ale nejsou ochotny investovat do náročných IT projektů. Podmínky nízkých nákladů a přesto vysoké efektivity splňuje řešení AUTOCONT Privátní Cloud.

Co je AC PRIVÁTNÍ CLOUD

AUTOCONT Privátní Cloud je především nová technologie, která je provozovaná v prostorách zákazníka, případně dodavatele. Je to inovativní řešení pořizování majetku a služeb v oblasti IT infrastruktury a je založené na principu sdílení základních stavebních kamenů infrastruktury. Toto řešení je inspirováno infrastrukturou velkých poskytovatelů jako Amazon, Google atd., tedy provozovatelů služby veřejného cloudu. Je zde dosaženo velice nízkých nákladů na poskytované služby.

Jak zjednodušit a zlevnit IT

Využitím řešení AUTOCONT Privátní Cloud přenesete pozornost vlastního IT na podporu primárního předmětu činnosti organizace. Zjednodušení infrastruktury sníží časové nároky správy, ale stále je potřeba zajistit běžnou údržbu a kontrolu systému. Je proto vhodné uvolnit ruce IT personálu, aby řešil podstatné úkoly související se správou a rozvojem aplikací a údržbu infrastruktury přenechalo dodavateli.

Změna principu budování IT

Velcí cloudoví poskytovatelé již dávno při budování IT infrastruktury upustili od klasického schématu server-san-storage a postavili celá svá hostingová centra čistě na x86 serverech s interními disky.

Vhodnou kombinací HW a SW pak zajistili, že jednotlivé servery mezi sebou komunikují, předávající si data a celý systém je odolný proti výpadku jakéhokoliv serveru z clusteru. Tento systém lze velmi jednoduše a levně rozšiřovat na stovky až tisíce serverů. AUTOCONT tuto ideu adaptoval do prostředí českých společností.

Co získáte především

◾Výrazné snížení celkových nákladů - nižší pořizovací cena a výrazná úspora času IT personálu.

◾Odebrání zátěže IT oddělení a tím zefektivnění jeho činnosti - oddělení se může plně věnovat podpoře uživatelů a správě a vývoji důležitých aplikací.

◾Vysokou dostupnost - veškerá data jsou v systému uložena dvakrát na dvou různých serverech. V případě výpadku jednoho prvku navíc nedojde k výpadku systému a kritické aplikace běží bez výpadku.

◾Škálovatelnost - zaplatíte jen to, co skutečně potřebujete. Není potřeba systém předimenzovat tak, aby dostačoval na dalších X let. Na rozdíl od klasického pojetí je cena rozšíření v budoucnu srovnatelná s pořizovací cenou nyní.

Co přenechat specialistům

Jedna část IT – infrastruktura - je nezávislá na businessu firmy a konkrétních provozovaných aplikacích - jedna konfigurace AC Privátního Cloudu tedy může vyhovovat jak výrobnímu podniku, tak i nemocnici nebo reklamní agentuře. Dává proto smysl přenechat starost o infrastrukturu dodavateli, se zkušenými techniky.

Tímto se uvolní ruce IT oddělení, které se může naplno věnovat pro firmu specifickým činnostem - správě a vývoji aplikací a podpoře uživatelů. Tyto částí IT nikdo nezná lépe než IT personál klienta (zejména detailní znalost interních procesů). Zvýšení produktivity v této oblasti se projeví zvýšením produktivity celé firmy.

Jaké služby řešení obsahuje

Řešení problémů - jednotné místo pro ohlášení a řešení všech problémů, řešení kvalifikovaným specialistou nejpozději do 60 minut, vzdálenou formou nebo on-site.

Preventivní podpora provozu - nonstop monitoring zařízení provozních parametrů, optimalizace provozu a výkonu s pravidelnými kontrolami celého instalovaného systému. Smyslem je včasná identifikace potenciálně vznikajícího problému.

Administrace a konfigurační změny podle měnících se požadavků společnosti - rozšiřování systémů, rekonfigurace nastavení, práce související s řízenými i neřízenými odstávkami, školení.

Veškeré tyto práce jsou zahrnuty v paušální ceně služeb bez limitu odpracovaných hodin.

Předtím, potom

Využitím řešení AUTOCONT Privátní Cloud odeberete IT oddělení časovou zátěž se správou infrastruktury a bude se tak moci plně věnovat správě a rozvoji kritických aplikací, uživatelům a procesům organizace.

Vysoká dostupnost

Servery AC Privátního Cloudu mezi sebou na storage úrovni komunikují a pracují s daty tak, aby bylo zajištěno, že v jednu chvíli jsou konkrétní data uložena na minimálně dvou serverech clusteru.

Díky tomu je zajištěno, že v případě fyzického selhání jednoho ze serverů v clusteru nedojde ke ztrátě dat.

Systém tuto funkci navíc zajišťuje transparentně vzhledem k aplikacím - ty vůbec nepoznají, že se něco stalo a pokračují v provozu bez jakéhokoliv výpadku.

Výkon

10 Gbit konektivita - slouží pro komunikaci v rámci clusteru i pro komunikaci se zbytkem infrastruktury (připojení do LAN).

Přístup na všechny disky v systému – virtuální servery vždy využívají výkon všech disků v clusteru bez ohledu na nastavené virtuální svazky.

SSD akcelerace - AC Privátní Cloud chytře využívá SSD technologii k akceleraci diskového výkonu. Akcelerovat je možné buď pouze konkrétní aplikace (typicky databáze a informační systémy) nebo i celý cluster.

HW technologie Dell | Intel

AC Privátní Cloud s technologii Dell, Intel je postaven na osvědčené technologií serverů Dell PowerEdge R730 s procesory Intel Xeon processor E5-2600 v3 (až 18 jader).

Hlavní jednotkou pro připojení serverů tvoří Dell switche řady N N3000 series.

Díky tomu získáváme špičkovou technologii za velmi příznivou cenu a zároveň tak získáváme konkurenční výhodu jak při pořízení, tak při rozšiřování řešení. Proto také není nutné systém při pořízení předimenzovat a uspoříte značnou část nákladů.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, a Xeon Inside jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.