Řízení kvality

ISO 9001 Systém řízení jakosti:

 • Řízení projektů, Servis, Prodej, Helpdesk
 • Vzdálená správa a dohled, Vývoj software

ISO 20000 Systém řízení při poskytování IT služeb:

 • Komplexní outsourcing informační infrastruktury
 • Outsourcing koncových zařízení
 • Outsourcing serverů
 • Outsourcing síťové infrastruktury
 • Outsourcing provozu aplikací
 • Application Service Providing (ASP)

ISO 27001 Systém managementu bezpečnosti informací:

 • Dodávka IT infrastruktury
 • Podpora řízení IT
 • Vývoj programového vybavení pro zákazníky

ISO 14001 Systém řízení v oblasti životního prostředí

Politika systémů řízení