Proč je bezpečnostní dohled nutností dneška

Existují tři klíčové důvody, proč se vedení firem a organizací zabývá IT bezpečností.

Zásadní interní důvody

Zde se jedná především o udržení chodu organizace, zachování kontinuity podnikání, dosažení obchodních cílů. Jde ale i o ochranu know-how či obchodního tajemství, image firmy a reputaci na trhu.

Dodržování legislativních povinností

Dalšími silnými hybateli jsou povinnosti jako Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho dopady (ZKB), novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nebo Zákon o elektronických komunikacích (Data Retention).

Dodržování regulatorních opatření a směrnic (Compliance)

Směrnice a různé regulace jsou posledním typem zásadních důvodů. Normy ISO 27001 a jiné ČSN, směrnice GDPR pro všechny organizace a firmy pracující s osobními údaji a PCI DSS pro banky a další typy organizací.

Proč a jak řešit dohledový systém: