Stále více firem sází v IT na externí služby

Střední a menší firmy zjišťují, že mít vlastní IT oddělení, již často není správná cesta

Ostrava (1. listopad 2017) - Tempo vývoje IT a nedostatek specialistů nutí české firmy měnit IT strategii. Stále častěji tak firmy nemají vlastní IT oddělení a najímají si externí IT specialisty, kteří část či celou IT problematiku řeší s vyšší efektivitou za ně.

Vedení firem dnes očekává od IT zpravidla jen tři věci. Podporu podnikání, spolehlivé fungování a přiměřené náklady. AUTOCONT je si této situace vědom, a proto svým zákazníkům stále častěji nabízí koncept „Jsme Vaše IT“. Na základě analýzy připraví zákazníkovi na míru katalog potřebných služeb i zhodnocení stávajícího stavu IT, na základě kterého navrhne převzetí zodpovědnosti za provoz celého či části IT a pomocí servisní smlouvy zajišťuje chybějící specialisty. To vše s jasnými náklady, spolehlivostí i vizí pro budoucnost.

„Samozřejmě ne vždy a ne všude můžeme a umíme převzít odpovědnost za celé IT zákazníka. Ale případů, kdy to lze, díky přístupu majitelů a vedení firem, neustále přibývá, a to zejména v prostředí menších a středně velkých firem. Často jsme ale v této oblasti užiteční i IT manažerům firem, ve kterých probíhají změny, je potřeba připravit strategii rozvoje IT či bezpečnosti nebo je v nich nouze o specialisty, a jejich zastupitelnost,“  uvádí Martin Stejskal, místopředseda představenstva AutoCont CZ a.s.

V rámci spolupráce se zákazníky věří AUTOCONT na dlouhodobou spolupráci, motivaci ji udržet, kompetence, integritu a férovost. Tak také koncipuje servisní smlouvy. Zákazník tak platí za to, co skutečně využívá, což se se liší podle toho, zda potřebuje navýšit kapacitu IT specialistů nebo jen doplnit určitou specializaci.

„V Redě jsme se na základě výsledků finanční analýzy IT, která mimo jiné ukazovala na neúměrné investice do provozu IT, rozhodli najmout na jeden rok Interim manažera ze společnosti AUTOCONT, a to především za účelem snížení provozních nákladů na IT. Provoz IT infrastruktury a jejího rozvoje jsme tak zcela předali do správy specializovaným pracovníkům AUTOCONTu. To nám umožňuje se více soustředit na naše podnikání a spokojenost našich vlastních zákazníků. V rámci našeho IT oddělení již dnes pracují pouze dva zaměstnanci, kteří se starají výhradně o podporu informačního systému a provoz e-shopu, vše ostatní zajišťuje AUTOCONT,“  shrnuje dosavadní spolupráci Ing. Kamil Pultar, finanční ředitel Reda a.s.

Oproti tomu společnost Teknia Uhersky Brod, a.s. potřebovala pro svůj další rozvoj zajistit fungování IT v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu s reakční dobou do 1 hodiny. To nebylo s vlastním IT oddělením možné. Dnes je spolupráce nastavena právě s AUTOCONTem, který zákazníkovi plně zastřešuje IT a prostřednictvím service desku eviduje všechny požadavky. Ty, které souvisí s aplikační vrstvou mimo infrastrukturu, předává dále příslušným partnerům společnosti Teknia a přebírá tak veškerou komunikaci s dalšími IT subdodavateli. „Předání našeho IT do správy silného partnera nám zvyšuje dostupnost a zabezpečení klíčových podnikových aplikací. Máme k dispozici širokou škálu specialistů AUTOCONTu, kteří naše IT rozvíjí a pružně reagují na naše požadavky,”  uvádí Ing. Miroslava Slováková, finanční ředitelka společnosti Teknia Uhersky Brod, a.s.

Více informací o tomto typu služeb AUTOCONTu naleznete na: www.JsmeVaseIT.cz