Mobilní aplikace

Stojíte před potřebou vhodně adresovat své služby a produkty koncovým zákazníkům? Potřebujete rozšířit své stávající systémy o podporu mobilních zařízení a umožnit tak svým pracovníkům efektivněji pracovat v terénu?

Pomůžeme vám s přechodem do oblasti mobilních aplikací, ať už se jedná o aplikace cílené na podporu obchodní činnosti, sběr dat a atraktivnější adresování nabízených produktů i služeb nebo o aplikace pro sdílení informací, podporu logistických procesů, servisních činností atd. Rádi vám představíme naše hotová řešení, která jsou např. integrována rovněž i s biometrickým podpisem, či jsme schopni pro vás navrhnout specifické řešení na základě vaší potřeby.

Mobilní klienti podnikových aplikací

Chcete zpřístupnit stávající podnikové aplikace a systémy na mobilních zařízeních? Rádi byste využili moderních nástrojů a podpořili efektivně výkon pracovníků, avšak nevíte jak začít?

Jsme vám k dispozici. Typickým odvětvím, kde řešíme obdobné projekty jsou např. výrobní společnosti, bez rozdílu předmětu výroby nebo poskytovaných služeb. Pro zmíněné společnosti je prostřednictvím mobilních klientů klíčové řešit úlohy, které zajistí správné nakládání s výrobními prostředky nebo majetkem, popř. zajistí výrobu s minimální časovou ztrátou a efektivně vynaloženými lidskými zdroji.

Aplikace na míru pro iOS, Android, Windows

Stojíte před potřebou podpořit podnikání a výkon práce prostřednictvím specializované aplikace na mobilní zařízení? Stávající produkty dostupné na trhu nejsou schopny vyhovět vašim požadavkům a naopak se od nich chcete odlišit a získat tak konkurenční výhodu?

Pomůžeme s vytvořením specifických aplikací na míru dle vaší konkrétní představy za podpory majority uznávaných platforem, ať už iOS, Android či Windows Phone.

Naší doménou jsou např. aplikace vázané na legislativní požadavky, kde jde primárně o zajištění právního naplnění zákona. Dále též aplikace pro interaktivní modelování situací (např. aplikace ve sportu) atd.