Univerzita Pardubice efektivně spravuje 750 počítačů pomocí virtualizace desktopů

Ostrava (listopad 2016) - Univerzita Pardubice provozuje svých 750 pracovních stanic s využitím technologie virtuálních desktopů. Umožňuje jí to efektivně reagovat na změny ve výuce, výrazně zjednodušit správu a zvýšit bezpečnost uživatelského prostředí.

Každá vysoká škola má profesionálně vybavené učebny, kde buď výuka s častou změnou obsahu přímo probíhá, nebo jsou tyto místnosti pro studium volně přístupné studentům. Ti mají na základě svých přístupových údajů k počítačům volný přístup. Mnohdy se ale stávalo, a někde jistě ještě stále stává, že studenti nebo zaměstnanci také mohou libovolně stahovat obsah do počítačů, instalovat nový software apod. To s sebou samozřejmě přináší nemalá bezpečnostní rizika.

Univerzita Pardubice jako jedna z prvních vysokých škol v České republice začala postupně provozovat bezmála 750 virtualizovaných pracovních stanic ve více než 20 učebnách a na několika desítkách pracovišť zaměstnanců. Centrální správa pomocí intuitivního rozhraní zjednodušuje nasazování nových virtuálních stanic pro různé skupiny uživatelů, při zachování bezpečnostních zón zaměstnanců a učeben i jednotlivých fakult.

Uživatel (student nebo zaměstnanec) přistupuje k virtuálnímu desktopu po síti, prostřednictvím protokolu pro vzdálený přístup. Jeho pracovní stanicí je tzv. tenký klient – zařízení odolné vůči nežádoucím konfiguračním změnám, které hrozily ze strany uživatele, uzamčené virům a jiným bezpečnostním hrozbám, rozměrově malé, lehké, bez točivých částí, vyniká nízkou spotřebou a dlouhou životností. Údržba tenkého klienta je minimální - spočívá obvykle v aktualizaci firmware jednou za rok až několik let. Přechod na novou verzi Windows či aplikačního vybavení se netýká koncové stanice: změna se odehraje ve virtuálním prostředí, v bezpečí datového centra organizace.

„Virtualizace desktopů nám umožňuje z jednoho místa snadno a efektivně spravovat velké množství koncových stanic, prakticky okamžitě reagovat na změny výuky, na nové požadavky uživatelů, a zajistit vysokou dostupnost a bezpečnost uživatelských systémů a aplikací,“ popisuje ing. Petr Švec, vedoucí oddělení správy výpočetní a audiovizuální techniky Centrum informačních technologií a služeb Univerzity Pardubice.

Další detaily lze nalézt v případové studii.