NASTUP

Týmy často hledající studenty.
A role
juniora v nich.

Projektový tým

Junior / student se zaučuje v oblasti komplexního vedení projektu/zakázky. Samostatně připravuje projektovou dokumentaci, podílí se na přípravě a plánování činností v projektu, spolupracuje s obchodním oddělením při tvorbě nabídek a částečně se podílí na komunikaci se zákazníky. Vhodné pro studenty ICT nebo ekonomických oborů.

Obchodní tým

Junior / student zodpovídá za přímou podporu obchodního týmu. Samostatně se podílí na přípravě nabídek, ceníků, prezentací a ostatní obchodní dokumentace. Spolupracuje v licenční oblasti. Samostatně pracuje s firemním informačním systémem a komunikuje se zákazníky společnosti. Vhodné pro studenty ICT nebo ekonomických oborů.

Vývojový tým

Junior / student se podílí na vývoji SW na platformě .NET/Java a designu aplikace. Spolupracuje na vyhodnocování SW požadavků a návrhu programů, podílí se na základním testování produktů a zpracovává uživatelské dokumentace. Vhodné pro studenty ICT oborů.

Tým konzultantů klientských řešení

Junior / student úzce spolupracuje s týmem konzultantů při analyzování a nasazování ekonomických informačních systémů u zákazníků. Pracuje na návrzích řešení těchto systémů a zpracovává dokumentaci k programovým úpravám. Poskytuje podporu při smluvním zajištění zakázky a částečně komunikuje se zákazníky. Vhodné pro studenty ICT nebo ekonomických oborů.

Tým IT architektury

Junior / student spolupracuje s týmem při mapování aktuálních podnikových procesů a postupů u zákazníků. Dále pracuje na analýzách za účelem zlepšení fungování společností, učí se tvořit studie proveditelnosti a analytickou dokumentaci, zapojuje se do komunikace se zákazníky a spolupracuje s celým týmem při práci na projektech. Orientovat se může do oblasti podnikových analýz nebo návrhů IT architektury. Vhodné pro studenty ICT nebo ekonomických oborů.

Tým IT specialistů při realizaci zakázek

Junior / student se postupně zapojuje do projektů v oblasti realizace/nasazení IT infrastruktury u zákazníků. Spolupracuje s kolegy při hledání vhodných postupů a metod instalací technologií, má možnost seznámit se s IT oblastmi od serverů, diskových uložišť, přes virtualizační technologie, až po sítě a řešení ochrany dat. Zapojovat se může také v oblasti poskytování podpory zákazníkům.

Zaujal Tě některý z týmů a role studenta v něm?

Neváhej nám poslat svoje CV spolu s motivačním dopisem...

Napiš nám

V AUTOCONTu zpracováváme Vaše údaje transparentně a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Více o zpracování osobních údajů v rámci náborového procesu se dozvíte zde