PAS Business Unit

Pavel Šindelář

Tato část společnosti AUTOCONT se soustřeďuje na implementaci a podporu podnikových informačních systémů Microsoft Dynamics a systémů pro personalistiku a mzdy. Velmi důležitou oblastí svázanou s touto problematikou se stávají řešení kolem práce s daty a Business Intelligence. Mnohaleté zkušenosti AUTOCONT specialistů vedly i k vytvoření širokého spektra oborových řešení.

Hlavní cíle projektů spojené s informačními systémy: zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost, dosáhnout úspor nákladů i vyšších výnosů. Ředitelem této AUTOCONT části je Pavel Šindelář.