Veřejná správa a samospráva

Disponujeme četnými zkušenostmi z implementace projektů podporujících základní principy eGovernmentu, elektronizace či modernizace veřejné správy a samosprávy. Naše tradiční a silné postavení v této oblasti je dáno především širokým geografickým pokrytím trhu, které umožňuje velmi úzce a efektivně spolupracovat na vybraných projektech s lokální samosprávou a též aktivně se účastnit na klíčových projektech v centrální státní správě.

Znalosti a zkušenosti získané při realizaci projektů, ke kterým máme i velké množství referencí, jsme zhodnotili ve speciálních oborových řešeních, která nabízíme našim zákazníkům.

Agendové informační systémy

Úřady musí reagovat na změny, jejich chod musí být transparentní, zákonné termíny dodržovány a každý dokument dohledatelný. Mix starých jednoúčelových vzájemně nespolupracujících agentových systémů způsobuje chyby a zvýšenou pracnost. Jde to i jinak.

Informační systém AC eAGENDA umí velice rychle obsáhnout i naprosto specifické agendy úřadů, flexibilně reagovat na časté změny předpisů a poskytovat aktuální informace. Základem řešení je modul Řízení činností – workflow, který zajišťuje řízené předávání informací a přináší přehled nad stavem řešení jednotlivých případů, aktivně úkoluje pracovníky a kontroluje plnění úkolů. Řešení automatizuje výměnu dokumentů, podporuje napojení do systému Datových schránek ISDS, na základní registry ISZR, RES či geografické informační systémy.

AC eAGENDA je systém vhodný pro úřady zabývající se správním řízením, inspekční činností, vydáváním licencí, poskytováním dotací, výkaznictvím či archivní činností.

Více v produktovém listu AC eAGENDA

Systém pro správu a řízení identit (AC Identita)

Uživatel má přístup k více systémům a tedy i více přístupových účtů. Důsledkem netransparentního řízení účtů hrozí bezpečnostní riziko zneužití neopodstatněného oprávnění s vážnými následky. Aby organizace měla jasný přehled, kdo a kdy má jaký přístup, je nutné uživatelské identity spravovat z jednoho místa a využít vhodné nástroje. Nabízíme řešení pro centrální správu a řízení identit – AC Identity. Řídí životní cyklus identity od zavedení osoby v personálním systému, správu přiřazených oprávnění až po ukončení. Transparentnost životního cyklu identit je podpořena nástroji pro audit změn a reporting.

AC Identity podporuje automatizaci distribuce změn identit napříč připojenými systémy. Je dosaženo zefektivnění, centralizace a zvýšení zabezpečení správy identit. Architektura AC Identity je centrálně orientovaná. Jednotlivé systémy jsou na AC Identity napojeny formou konektorů a agentů. Máme se správou a řízením identit rozsáhle zkušenosti z řady realizovaných implementací.

Portál úředníka

Řešení Portálu úředníka je navrženo jako webový prostor (intranet) pro interní využití v organizacích veřejné správy, s důrazem na jednoduchost, rychlost nasazení a s možností dále řešení rozvíjet a dotvářet. Jako základ jsou použity aplikace (samostatné agendy typu dokumentové úložiště, žádanky, rezervace apod.), řešící dílčí oblasti a procesy v organizaci uspořádané do logického celku, který možné rozšiřovat o další aplikace.

Portál úředníka vytváří podmínky pro zavedení automatizovaného zpracování podpůrných, vnitřních i vnějších služeb veřejné správy a připravuje kvalitní data o práci úřadu pro další použití, například zpracování analýz prostřednictvím manažerských nástrojů, controllingu a benchmarkingu poskytovaných služeb.

Regionální a metropolitní sítě

Disponujeme specialisty s mnohaletou praxí v budování regionálních a metropolitních sítí.