Veřejná správa a samospráva

Disponujeme četnými zkušenostmi z implementace projektů podporujících základní principy eGovernmentu, elektronizace či modernizace veřejné správy a samosprávy. Naše tradiční a silné postavení v této oblasti je dáno především širokým geografickým pokrytím trhu, které umožňuje velmi úzce a efektivně spolupracovat na vybraných projektech s lokální samosprávou a též aktivně se účastnit na klíčových projektech v centrální státní správě.

Znalosti a zkušenosti získané při realizaci projektů jsme zhodnotili ve speciálních oborových řešeních, která nabízíme našim zákazníkům.

Portál úředníka

Řešení Portálu úředníka je navrženo jako webový prostor (intranet) pro interní využití v organizacích veřejné správy, s důrazem na jednoduchost, rychlost nasazení a s možností dále řešení rozvíjet a dotvářet. Jako základ jsou použity aplikace (samostatné agendy typu dokumentové úložiště, žádanky, rezervace apod.), řešící dílčí oblasti a procesy v organizaci uspořádané do logického celku, který možné rozšiřovat o další aplikace.

Portál úředníka vytváří podmínky pro zavedení automatizovaného zpracování podpůrných, vnitřních i vnějších služeb veřejné správy a připravuje kvalitní data o práci úřadu pro další použití, například zpracování analýz prostřednictvím manažerských nástrojů, controllingu a benchmarkingu poskytovaných služeb.

Kukátko a jeho moduly pro Základní registry

Kukátko je nástroj, pomocí kterého je možné nahlížet na data základních registrů. Obsahuje uživatelsky přívětivé, předpřipravené formuláře, které pomáhají složit potřebný dotaz. Kukátko může mít úředník na svém počítači, a přístup k formulářům se řídí podle jeho oprávnění. Pomocí Kukátka jste schopni zajistit nahlížení do základních registrů i těm úředníkům, jejichž agendový systém takové napojení nemá.

U větších orgánů veřejné moci (OVM) lze s úspěchem využít symbiózy Kukátka s jeho moduly Oprávnění a Integrace. U OVM, kde je mnoho úředníků a podřízených organizací, je vhodné přidat modul Oprávnění, pro správu a evidenci přístupů do základních registrů. Můžete využít automatického načtení uživatelů z Active Directory, hromadných operací přidělování práv na funkční místa, šablon funkčních míst apod. Obdobně modulu Integrace lze využít pro napojení dalších AIS a vytvoření jednotného integračního a komunikačního bodu pro komunikaci se systémem základních registrů.

Agendy pro státem zřizované organizace

Úřady musí reagovat na změny, jejich chod musí být transparentní, zákonné termíny dodržovány a každý dokument dohledatelný. Mix starých jednoúčelových vzájemně nespolupracujících agentových systémů způsobuje chyby a zvýšenou pracnost. Jde to i jinak.

Informační systém AC eAGENDA umí velice rychle obsáhnout i naprosto specifické agendy úřadů, flexibilně reagovat na časté změny předpisů a poskytovat aktuální informace. Základem řešení je modul Řízení činností – workflow, který zajišťuje řízené předávání informací a přináší přehled nad stavem řešení jednotlivých případů, aktivně úkoluje pracovníky a kontroluje plnění úkolů. Řešení automatizuje výměnu dokumentů, podporuje napojení do systému Datových schránek ISDS, na základní registry ISZR, RES či geografické informační systémy.

AC eAGENDA je systém vhodný pro úřady zabývající se správním řízením, inspekční činností, vydáváním licencí, poskytováním dotací, výkaznictvím či archivní činností.

Více v produktovém listu AC eAGENDA

CRM pro veřejnou správu

Na platformě Microsoft Dynamics CRM AutoCont vyvinul flexibilní oborové řešení AC Inspekce pro podporu klíčových i podpůrných procesů úřadů provádějících kontroly a správní řízení.

Více v produktovém listu AC Inspekce.

Regionální a metropolitní sítě

Disponujeme specialisty s mnohaletou praxí v budování regionálních a metropolitních sítí.