AutoCont představil svá řešení pro Průmysl 4.0

(Praha, únor 2016) – AutoCont pokračuje v aktivitách věnujícím se národní iniciativě Průmysl 4.0. V únoru se zúčastnil konference Připraveno pro průmysl 4.0, která se touto problematikou zabývala a na které prezentoval přístup k vhodnému začlenění produktů připravených pro Průmysl 4.0, tedy datově inteligentních, do prostředí dnešních společností.

Cílem konference Připraveno pro průmysl 4.0, kterou organizovala Elektrotechnická asociace České republiky, bylo seznámit zástupce průmyslových podniků s celou šíří iniciativy Průmysl 4.0, která není jen digitalizací průmyslové výroby, a ukázat možnosti posílení konkurenceschopnosti českých průmyslových výrobců při dodávkách jak globálním korporacím, tak i lokálním firmám. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Přednášku na téma Začlenění produktů připravených pro Průmysl 4.0 do datové struktury průmyslové výroby prezentovali za společnost AutoCont CZ a.s. pánové Filip Návrat, obchodní ředitel divize Enterprise Solutions and Applications, a Hynek Cihlář, ředitel divize Architektura a konzultace. „Účastníkům konference jsme nastínili pohled na stávající situaci výrobních i obchodně-ekonomických řešení ve vztahu k přicházejícímu novému trendu Průmysl 4.0. Většina společností v současné, ani v nejbližší době, nezmění ze dne na den své vnímání a přístup k řešení výrobních a logistických prostředků. Důvody jsou racionální a vycházejí ze snahy maximálně zužitkovat již vynaložené investice. Technologie, jako jsou PLC automaty, průmyslové počítače, řídící jednotky robotických pracovišť, nebo CNC center budou i nadále součástmi výroby a produkty, které budou připravené na standard Průmyslu 4.0, budou při výběru nových výrobních a logistických zařízení hrát klíčovou úlohu. Naší odpovědí je řešení na principu IoT Gateway, tedy komunikační brány, která umožňuje překlad mezi datovými formáty různých výrobců,“ shodli se oba přednášející.

Konference se setkala s obrovským zájmem, který dokonce převyšoval i kapacitní možnosti konferenčního sálu Obecního domu. „Na základě vystoupení jednotlivých přednášejících a následných panelových diskusí v jednotlivých odborných blocích lze konstatovat, že české chápání a česká cesta k Průmyslu 4.0 bude patrně odlišná, než v okolních státech. To je bezpochyby velkou šancí, ale i rizikem pro náš průmysl i celou společnost. A pokud mluvíme o šanci na „4. národní obrození“, není to tvrzení nikterak nadsazené,“ uvedl k proběhlé konferenci Jan Prokš, ředitel Elektrotechnické asociace České republiky.

AutoCont řešení a služby připravené pro Průmysl 4.0: www.acindustry.cz