Integrace a poradenství

Reference

Efektivní podpora českého exportu díky SINPRO 3.0

Efektivní podpora českého exportu díky SINPRO 3.0 Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade

Nasazení nové verze proexportního CRM řešení - informačního systému SINPRO bylo součástí komplexního integračního projektu, který zahrnuje služby AutoContu v oblasti architektury a řešení pro CRM, Sharepoint i webové portály včetně UX.

Pøípadová studie

Systém řízení bezpečnosti informací

Systém řízení bezpečnosti informací BOOM TISK, spol. s r.o.

Zavedením systému řízení bezpečnosti informací získal zákazník jednotný přístup k ochraně dat, finanční úsporu a hlavně konkurenční výhodu.

Pøípadová studie

Procesní bezpečnost ICT

Procesní bezpečnost ICT ČEZ ICT Services, a.s.

V rámci projektu týkajícího se zvyšování úrovně bezpečnostních procesů ve společnosti jsme realizovali aktivity, jejichž výsledkem bylo zavedení bezpečnostních pravidel do praxe, především při aplikaci nových technologií do stávající infrastruktury s cílem eliminace možných rizik spojených s rozvojem infrastruktury zákazníka.

Bezpečnostní audit a analýza sítě

Bezpečnostní audit a analýza sítě Synot W, a.s.

V rámci projektu jsme realizovali bezpečnostní audit a analýzu sítě. Účelem bylo zdokumentování stávajícího stavu, zjištění a ocenění rizik pro aktiva společnosti a doporučení efektivní eliminace těchto rizik či rozvoje infrastruktury. Celý projekt probíhá v souladu s bezpečnostní normou ISO27000.

Penetrační testy

Penetrační testy Pražská energetika, a.s.

V návaznosti na pravidelné testování bezpečnosti infrastruktury a ICT služeb jsme realizovali penetrační testy, pro zjištění možných rizik a následné doporučení, s cílem zvýšení úrovně zabezpečení testované infrastruktury.

Realizace vzdělávacích kurzů

Realizace vzdělávacích kurzů Huisman Konstrukce, s.r.o.

Předmětem zakázky bylo vzdělávání ve dvou oblastech - vzdělávání uživatelů ICT v aplikacích MS Office a odborné vzdělávání ICT specialistů v oblasti síťové architektury Cisco, serverových produktů Microsoft a virtualizace na platformě VMware.

Realizace vzdělávacích kurzů

Realizace vzdělávacích kurzů Visteon - Autopal Services s.r.o.

Nosným předmětem zakázky v podobě vzdělávacích kurzů „Obsluha PC“ byla realizace školení MS Project pro začátečníky i pokročilé a MS Office - MS Excel, MS PowerPoint, MS Word včetně rozřazovacích testů a poradenského servisu k optimalizaci náplně jednotlivých kurzů.

Bezpečnostní monitoring - SIEM

Bezpečnostní monitoring - SIEM RWE Interní služby, s.r.o.

V rámci dlouhodobé spolupráce jsme realizovali implementaci a následnou podporu systému pro protokolaci událostí a přístupů k datům a systémům klienta. Cílem projektu bylo především zvýšení efektivity řízení bezpečnostních událostí v infrastruktuře zákazníka.

Bezpečnostní monitoring – SIEM

Bezpečnostní monitoring – SIEM ING Management Services, s.r.o.

V ING Management Services jsme implementovali systém určený k logování a potřebné korelaci událostí a přístupů k datům i systémům. Současně implementaci dlouhodobě podporujeme formou konzultací a průběžné systémové i technické podpory.

Kontinuální zvyšování bezpečnosti infrastruktury

Kontinuální zvyšování bezpečnosti infrastruktury BOOM TISK, spol. s r.o.

V rámci dlouhodobé spolupráce realizujeme pro společnost sadu bezpečnostních projektů. Primárním cílem spolupráce je zabezpečení infrastruktury a dat zákazníka, možnosti realizace nových služeb pro klienty společnosti a efektivní využívání stávající infrastruktury. Všechny aktivity jsou realizovány v souladu s bezpečnostní normou ISO 27000.

Optimalizace bezpečnostních a provozních procesů

Optimalizace bezpečnostních a provozních procesů ITData Processing s.r.o.

V roce 2009 jsme v rámci projektu řešili problematiku optimalizace procesů s cílem výrazného zefektivnění a eliminace možných rizik infrastruktury zákazníka. Celý proces probíhal na základě využití uznávaných procesních a bezpečnostních norem a to především bezpečnostního normativu ISO27000.

Rozvoj lidských zdrojů

Rozvoj lidských zdrojů Trade Fides, a.s.

Předmětem zakázky byla realizace školení v řízení projektů metodikou PRINCE2 včetně získání certifikace na úrovni PRINCE2 Foundation. Pro doplnění dalších znalostí byly realizovány kurzy zaměřené na MS Project a MS Excel.

Implementace ISO/IEC 20000

Implementace ISO/IEC 20000 Synot W, a. s.

Předmětem této zakázky bylo připravit zákazníka na splnění auditu pro certifikaci dle ISO/IEC 20000, čímž by zkvalitnil poskytování IT služeb a zlepšit své postavení na trhu. Po téměř roce příprav proběhl externí audit bez jediné neshody a zákazník získal certifikaci dle ISO/IEC 20000.