Správa koncových bodů IT infrastruktury s produkty IBM BigFix Patch

alvao

Využijte levnou a štíhlou technologii IBM se snadným nasazením pro centrální správu koncových zařízení. Udržujte automaticky stav koncových bodů při zachování svobody rozhodování a mějte stálý přehled o prostředí. V mnoha organizacích se často jedná o finančně i personálně podceněnou oblast, přitom jde o problematiku značně komplikovanou - nejen množstvím koncových zařízení, aplikací, uživatelů, ale i rozsahem požadovaných funkcí.

Co vše vám IBM BigFix může přinést?

 • Vyřešte centrální správu vašich koncových zařízení a serverů pomocí technologie, která je setrvale v Leader oblasti magických Gardner kvadrantů
 • Používejte i vy za výhodných podmínek stejný produkt jako i ty největší společnosti v České Republice
 • Redukujte ve své firmě bezpečnostní rizika, kterých v současnosti přibývá. Udržujte své koncové body aktualizované a trvale tím zvyšte svoji bezpečnost.
 • Vyberte si produkt, kde každý den naleznete aktualizovaný obsah z globální databáze výrobce
 • Zaměřte se na centrální správu konfigurací, bezpečnosti a životního cyklu koncových bodů jako celku a nejen na jednotlivá zařízení
 • Chcete znát energetické úspory, které jsou vaše koncové stanice schopny, nebo automatizovat opakované úkony při konfiguraci, či zakázat spuštění nepovoleného software?
 • Získejte nástroj pro sledování shody s regulatorními požadavky a směrnicemi

IBM se v dané oblasti angažuje od samého zrodu myšlenky centrální správy a v dnešní době staví svá řešení na produktu IBM BigFix. Ten ve své modulární struktuře sleduje část provozní a bezpečnostní.

Naši zákazníci si IBM BigFix vybírají proto, že se snadno nasazuje a má minimálními požadavky na HW, má přímou integraci na Active Directory, ale funguje i bez něho (tedy pracuje i v Linux prostředích). IBM BigFix pravidelně aktualizuje svůj obsah z IBM Content Centra, AUTOCONT pro něj vyvíjí další rozšíření a zajišťuje veškerou technickou podporu. A v neposlední řadě je zajímavá i cenová politika, základní licence „BigFix Patch“ s roční podporou stojí 150 Kč na PC, následná roční licenční podpora je za 30 Kč na PC.

Jaké funkcionality zahrnují moduly BigFix?

 • Asset discovery
 • Patch Management pro OS a aplikace
 • Distribuci obecného software
 • Vzdálenou kontrolu a převzetí obrazovky, klávesnice a myši
 • Instalaci na holé PC
 • Správu Power Managementu
 • Automatizaci konfiguračních kroků
 • HW Inventory
 • Reporting o frekvenci využití SW
 • Pokročilou identifikaci Software (SW Inventory)
 • Bezpečnostní analýzu koncového bodu a sledování trendů
 • Aplikaci nápravných bezpečnostních nastavení

Zavedení IBM BigFix je zahájeno detekcí stanic v síti a instalací klientů, což se provádí vzdáleně pomocí obsaženého specializovaného nástroje. Následně je možné aplikovat řadu analýz a akcí, které pokryjí kompletní požadavky na detekci a konfigurační změny koncových bodů. Trvale pak probíhá audit (reportování nebo vynucování shody) kdy v produktu naleznete vždy aktuální data. Častou úlohou je zejména průběžné nasazování bezpečnostních aktualizací (tzv. záplat) operačních systémů a aplikací. Aktualizace zahrnuje i nové verze častých aplikací jako je Adobe Reader, Adobe Flash Player, Java JRE nebo Mozilla Firefox. Veškeré definice aktualizací, balíčků i dalších objektů jsou k dispozici v textové čitelné podobě s možností vlastních úprav, což představuje další výhodu řešení IBM BigFix.

Pro vzdálenou podporu uživatelů je využívána funkcionalita Remote Control. Prvotní i opakovaná centrální bare metal instalace OS (opět nejen MS Windows) umožňuje připravit univerzální image, který je díky modulárnímu oddělení OS, ovladačům a doprovodnému SW podstatně pružnější v úpravách než sektorový image. Asset Management a měření reálného používání (spouštění) SW vám dává podklady pro rozhodování o licencích. Opakované sekvence konfiguračních úkonů je možné sdružit do jedné automatizační rutiny. Bezpečnostní modul zahrnuje kontrolu pasivní bezpečnosti, kdy je konfigurace OS a SW stanice konfrontována se sadou až tisíců pravidel testujících slabiny adresně evidované referenčními systémy, například Common Vulnerabilities and Exposures (CVE).