Tvorba pracovních míst, zlepšení podmínek, zvýšení mezd

Zatímco mnozí se obávají, že zvyšující se automatizace bude ubírat pracovní místa, je pravděpodobné, že zvýšení produktivity a bezpečnostních mechanismů prostřednictvím IAI zlepší pracovní podmínky a vyhlídky díky tomu, že se bude výrobcům lépe dařit.

„Je to známá historie, patrná od začátku průmyslové revoluce,“ říká Mark Johnson, bývalý ředitel úřadu oddělení pokročilé výroby amerického ministerstva energetiky.

„Faktem je, že čím více technologií zapojíme, tím docílíme vyšší produktivity a taková firma bude více konkurenceschopná. Její obchodní aktivity porostou a vzniknou další pracovní místa.“

Forma práce se však může změnit a může se proměňovat s tím, jak bude výrobce postupně zavádět a rozvíjet své systémy umělé inteligence. Nakonec však bude vždy třeba zapojit lidskou pracovní sílu pro překlenutí propasti mezi robotickým způsobem vidění a komplexní morální a systémovou povahou „vnějšího světa“.