Jak mohou výrobci využívat umělou inteligenci a související data při vývoji produktů

Přestože ve zprávách často slyšíme o úpadku výrobního sektoru, existuje mnoho oblastí, které prosperují jako nikdy předtím. Hlavním problémem v oblasti výroby je fakt, že existují nové výzvy, kterým je třeba čelit a které pro předchozí generaci výrobců problém nepředstavovaly. Vzhledem k tomu, že to, co v oblasti výroby fungovalo v minulosti, nemusí již nutně platit nyní, mnoho společností musí změnit svou strategii a implementovat novou metodiku. To umožňují umělé inteligence a nově vznikající technologie. Díky datové analýze mají společnosti přístup k dodatečným informacím a kvalitnějším údajům, na jejichž základě mohou činit ráznější rozhodnutí.

S tolika problémy, se kterými se nyní musí výroba vypořádat, od nedostatku kvalifikované pracovní síly až po dravou globální konkurenci na trhu, můžeme tuto situaci chápat jako jedinečnou výzvu. S tím, jak světový trh roste, příležitost čeká na ty, kteří mají trpělivost výzvám čelit.

S ohledem na výše uvedené je potřeba mít plán úspěchu ve výrobě, který zajistí, že budeme vědět nejen to, co a kdy musíme udělat, ale také proč je to v dnešním obchodním prostředí tak zásadní.

Váš první krok

Ve výrobním sektoru by vaším prvním krokem měl být výzkum daného produktu. To může zahrnovat provedení vlastního průzkumu trhu za účelem zjištění, zda je po vašem produktu skutečně poptávka, ale také další kroky, které musíte učinit, abyste byli zcela připraveni. 

Mezi nanejvýš vhodná místa pro sběr informací patří: 

  • Výzkumy prostřednictvím sociálních médií: Požádejte své zákazníky, přátele a sledující, aby sdíleli své názory na váš produkt, a získejte tak přístup k nápadům vašeho cílového trhu v reálném čase. 
  • Cílové skupiny: Najděte zákazníky, kteří odpovídají vašemu cílovému trhu, a požádejte je, aby s vámi sdíleli své názory. 
  • Pořádání informačních akcí: Získejte přehled o poptávce a reakcích na váš produkt v daném odvětví. 
  • Kongresy: Zjistěte více o trendech v daném oboru, setkávejte se s potenciálními dodavateli a prodejci, seznamte se s potenciálními zákazníky. 

Mít dobrý nápad nestačí. Vyvinutí nového produktu je dlouhodobý proces, který může selhat na pár drobných detailech. Váš výzkum by se měl také zabývat kvalitou dostupných materiálů a cenami nabízenými dodavateli, abyste mohli určit přesnou cenovou hladinu před tím, než investujete čas, energii a peníze do něčeho, co nemusí být reálně proveditelné nebo při podnikání dosažitelné.

Vyvážení kvality materiálu s dostupností

Váš výrobní proces bude neustálou přetahovanou mezi kvalitou a hospodárností, avšak při vytváření prototypů nebo demonstračních modelů je velmi důležité upřednostnit kvalitu. První dojmy z vašeho nového produktu se na trhu udrží nejdéle. Zkonstruování a montáž je nutné provést pomalu a pečlivě s vědomím toho, že každý detail může mít dopad na to, zda budete moci produkt posunout do další fáze výroby ve velkém. Na vylepšení a zdokonalení tohoto procesu bude čas později, nejprve musíte dovést svůj nový produkt k dokonalosti.

Využití dat a nových technologií k nasměrování výrobních procesů

Jakmile máte připravený demonstrační produkt, který může obstát na trhu, je na čase začít experimentovat s výrobním procesem a vytvořit plán, jak tento nový produkt vyrábět ziskově ve větším měřítku. Využití dat a informací v reálném čase z výroby, marketingu a vývoje produktu vám pomůže efektivněji se rozhodovat a postřehnout změny, ke kterým na trhu dochází. Díky lepšímu přístupu k informacím mohou společnosti rychle a efektivně reagovat na změny – a to je pro úspěch moderních výrobců zásadní.

Hlavním cílem mnoha dnešních výrobců je samozřejmě zvyšovat efektivitu současně s nárůstem zisku. Díky novým a inteligentním technologiím je nyní možné dělat více s méně prostředky a ve výrobním procesu ušetřit cenné zdroje. Moderní výrobci využívají umělou inteligenci a datovou analýzu ke specifikaci svých obchodních modelů, čímž mohou získat úspory a rozsah výroby může být zvětšen. Úspěšní výrobci si berou tyto osvědčené postupy k srdci a těží z plynoucích výhod.

Potřebujete-li poradit ohledně posílení vašeho výrobního procesu, stáhněte si naši Bílou knihu a udělejte první krok k úspěšnému uvedení vašeho produktu na trh.